NIL w sprawie możliwości wystawiania recept 75+ od października

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: NIL/rynekaptek.pl   24-09-2020, 11:01

NIL w sprawie możliwości wystawiania recept 75+ od października Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Naczelna Izba Lekarska opublikowała odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie przepisów poszerzających krąg osób uprawnionych do wystawiania recept 75+. Możliwość ich wypisywania powinna nastąpić 1 października 2020 roku.

- Uruchomienie funkcjonalności Systemu e-Zdrowie umożliwiającej pracownikom medycznym dostęp do informacji o lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobach medycznych przepisanych na recepcie w postaci elektronicznej pacjentowi, który ukończył 75 rok życia oraz do informacji o realizacji recepty (w postaci elektronicznej i papierowej), na której przypisano ww. produkty, przewidywane jest na 1 października 2020 r. - podaje na swojej stronie Naczelna Izba Lekarska.

Jak wskazuje, biorąc pod uwagę, iż rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wystawiania tzw. „recept 75+” o podmioty określone w art. 43a ust. 1a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych („ustawy o świadczeniach”) uzależnione jest od uruchomienia przedmiotowej funkcjonalności, to tym samym możliwość ich wypisywania powinna nastąpić 1 października 2020 r.

NIL informuje, że jest to odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzeja Matyi z 28 lipca 2020 r., w którym prosił o wyjaśnienie sprawy, gdzie mimo obowiązujących przepisów poszerzających krąg osób uprawnionych, faktyczne skorzystanie z ich rozwiązań jest wyłączone.

Prezes NRL, popierając wystąpienie Izby Gospodarczej „Farmacja Polska” z 3 lipca 2020 r., apelował o jak najszybsze uruchomienie możliwości korzystania przez pacjentów 75+ z prawa do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne na podstawie recepty wystawionej w postaci elektronicznej przez:

- lekarza lub pielęgniarkę udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
- lekarza udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego w związku z zakończeniem leczenia szpitalnego.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH