Nocne dyżury aptek. Kiedy wreszcie minister zdrowia zajmie się tym problemem?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: sejm/ rynekaptek.pl   03-02-2021, 08:01

Nocne dyżury aptek. Kiedy wreszcie minister zdrowia zajmie się tym problemem? Właściciele aptek nie mogą ubiegać się o dofinansowanie nocnych dyżurów ze środków samorządu terytorialnego Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Rady powiatów nie są organami pełniącymi nadzór nad aptekami, nie mają więc możliwości koordynowania oraz interweniowania w sprawie pełnienia przez nie dyżurów nocnych - pada oczywistość w kolejnej interpelacji poselskiej. Kiedy wreszcie ten problem zostanie uregulowany?

Temat dyżurów aptek nie jest załatwiony od lat, powoduje napięcia na linii właściciele aptek - samorządy terytorialne. Aktywność w tym temacie wykazują też posłowie. W ostatnim czasie pojawiło się kilka kolejnych interpelacji skierowanych do ministra zdrowia.

Małgorzata Pępek zauważa dylemat: z jednej strony prawo nakłada na administracje lokalną obowiązek ustalania harmonogramu pracy aptek, po drugiej stronie są właściciele placówek, którzy w zamian za dyżury nie są wynagradzani. Nie rozważa się też szeregu problemów, z jakimi się borykają, chociażby kadrowych.

"Zapewnienie mieszkańcom miast dostępu do leków oraz innych środków farmaceutycznych jest istotnym aspektem z punktu widzenia dobra ludzkiego, jak i wymogów ustawowych. Apteki jako część sektora zdrowia publicznego są zobowiązane do świadczenia usług zarówno w dni robocze, w niedziele, święta, dni wolne od pracy oraz w porze nocnej. Dyżury nocne wiążą się dla właścicieli aptek z kosztami wynagrodzenia pracownika" - pisze posłanka.

Dalej przypomina, że tego typu dyżur może pełnić tylko magister farmacji, który następny dzień powinien mieć wolny od pracy. Pomimo iż apteki podczas przedmiotowego dyżuru mogą doliczać do ceny leków i innych produktów opłatę ryczałtową w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, to nie jest ona wystarczająca na pokrycie ww. kosztów. Zaprzestano więc pełnienia dyżurów przez apteki pomimo nadal obowiązującej ustawy.

- Właściciele aptek nie mogą ubiegać się o dofinansowanie nocnych dyżurów ze środków samorządu terytorialnego, pomimo iż zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, rady powiatu mają obowiązek określania godzin pracy oraz harmonogramu dyżurów aptek. Rady powiatów nie są jednak organami pełniącymi nadzór nad aptekami, nie mają więc możliwości koordynowania oraz interweniowania w sprawie pełnienia przez nie dyżurów nocnych - dodaje.

Pyta więc ministra, czy przewiduje on podjęcie działań zmierzających do umożliwienia dofinansowywania nocnych dyżurów pracy aptek bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub poprzez samorząd terytorialny?

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH