NRL o wynagrodzeniu lekarzy: średnia krajowa x 3

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: NIL/rynekaptek.pl   07-08-2017, 15:41

NRL o wynagrodzeniu lekarzy: średnia krajowa x 3 Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oceniło projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej. Zdaniem NRL, lekarz ze specjalizacją powinien otrzymywać pensję na poziomie trzykrotnej średniej krajowej.

NRL zauważa, że projekt rozporządzenia przewiduje jedynie podniesienie górnej granicy miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w danej kategorii zaszeregowania.

"W związku z ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych, która wejdzie w życie w dniu 16 sierpnia 2017 r., konieczne wydaje się także podniesienie dolnej granicy miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, określonych w załączniku nr 1 do zmienianego rozporządzenia. Stawki te znacznie odbiegają od najniższego wynagrodzenia zasadniczego wyliczonego zgodnie z art. 3 ww. ustawy" - czytamy w stanowisku NRL.

Jednocześnie prezydium Rady wnosi do resoru zdrowia o ustalenie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji oraz lekarza rezydenta na poziomie dwukrotnej średniej krajowej.

Dla lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją na poziomie trzykrotnej średniej krajowej, z kolei dla lekarza i lekarza dentysty z pierwszym stopniem specjalizacji na poziomie dwu i pół krotności średniej krajowej. Dla lekarza i lekarza dentysty stażysty na poziomie średniej krajowej.

Więcej: http://www.nil.org.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH