NZP 2021-2024 uwzględni profilaktykę samobójstw i kryzysów psychicznych

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: kprm.gov.pl/ rynekaptek.pl   17-12-2020, 10:12

NZP 2021-2024 uwzględni profilaktykę samobójstw i kryzysów psychicznych Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Umieralność i przeciętna długość życia w naszym kraju w dalszym ciągu odbiegają od średnich wskaźników dla krajów Unii Europejskiej, a poprawa tych wskaźników nie następuje w wystarczająco szybkim tempie. Czy nowy narodowy program zdrowia 2021-2024 to zmieni?

Rada Ministrów opublikowała założenia do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Zauważono w nim, że aktualnie wyzwaniem dla zdrowia publicznego jest pandemia COVID-19, więc realizacja bieżących działań z zakresu zdrowia publicznego na skutek panującej epidemii została spowolniona.

"Niezależnie od nowych uwarunkowań wynikających z pandemii COVID-19, biorąc pod uwagę dane wieloletnie, umieralność i przeciętna długość życia w naszym kraju w dalszym ciągu odbiegają od średnich wskaźników dla krajów Unii Europejskiej (UE), a poprawa tych wskaźników nie następuje w wystarczająco szybkim tempie" - zauważono.

Społeczeństwo jest w istotnym stopniu obciążone chorobami cywilizacyjnymi, wynikającymi przede wszystkim z niewłaściwego stylu życia, a także zagrożone ich dalszym rozprzestrzenianiem się. Jak pokazują zagraniczne badania naukowe, znacznej części przewlekłych chorób cywilizacyjnych można skutecznie zapobiegać, co jest możliwe dzięki odpowiednio zaplanowanej i wdrożonej profilaktyce zdrowotnej. Koszty leczenia następstw chorób cywilizacyjnych kilkudziesięciokrotnie przekraczają wydatki przeznaczane na profilaktykę tych chorób.

Co ma zawierać nowy program? Bazując na doświadczeniach w realizacji NPZ w poprzednich latach wprowadzono przeprowadzono rewizję zadań w celu uzyskania większej przejrzystości. Zaproponowane zostały nowe zadania odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom. Zadania, które w latach 2016-2020 nie były realizowane albo cieszyły się znikomym zainteresowaniem ze strony instytucji publicznych realizujących NPZ nie zostały w projekcie uwzględnione.

Zaproponowany został, jako integralna część NPZ, katalog zadań z zakresu zapobiegania zachowaniom samobójczym, który przygotowany został przez zespół roboczy Rady do spraw zdrowia publicznego. To kompleksowy katalog zadań odnoszących się nie tylko do profilaktyki samobójstw, ale także kryzysów psychicznych we wszystkich grupach wiekowych.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH