Od 1 lipca weszły minimalne wynagrodzenia. Ile zarobi farmaceuta szpitalny po podwyżce?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Rynek Zdrowia   14-07-2021, 08:03

Od 1 lipca weszły minimalne wynagrodzenia. Ile zarobi farmaceuta szpitalny po podwyżce? Najniższe wynagrodzenie brutto w tej grupie zawodowej wynosi teraz 5 478 zł, wcześniej 5 426 zł, wzrost o 52 zł Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Od 1 lipca wzrosną minimalne wynagrodzenia lekarzy, farmaceutów szpitalnych, pielęgniarek i innych pracowników ochrony zdrowia. O jakich wzrostach jest mowa?

Zgodnie z uchwaloną przez Sejm 15 czerwca i podpisaną 17 czerwca przez prezydenta RP Ustawą z 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw wynagrodzenia minimalne w poszczególnych grupach zawodowych pracowników ochrony zdrowia zmienią się od 1 lipca.

Wynagrodzenie minimalne pracownika ochrony zdrowia zatrudnionego na etacie jest wyliczane w oparciu o tzw. współczynnik pracy określony dla danej grupy zawodowej. Za podstawę do wyliczeń przyjmuje się współczynnik pomnożony przez średnią płacę brutto w gospodarce za poprzedni rok.

Ile zarabiają lekarze?

Lekarz, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny - współczynnik 1,31. Najniższe wynagrodzenie od 1 lipca 2021 r. wynosi 6 769 zł. Jest to o 19 zł brutto więcej niż wcześniej dla tych specjalistów, którzy zadeklarowali, że nie będą pracować w innym podmiocie.

• Lekarz z pierwszym stopniem specjalizacji w określonej dziedzinie medycyny - współczynnik 1,2. Najniższe wynagrodzenie wyniesie 6201 zł, do 30 czerwca było to 6046 zł, co oznacza wzrost o 155 zł.

Lekarz bez specjalizacji - współczynnik 1,06. Najniższe wynagrodzenie wyniesie 5 478 zł, wcześniej było to 5 426 zł, wzrost o 52 zł

Lekarz stażysta - współczynnik 0,81. Od 1 lipca 2021 roku zarabia 4 186 zł, do czerwca było to 3 772 zł, wzrost o 414 zł.

Ile zarabiają farmaceuci?

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji - współczynnik 1,06.

Dotyczy tych osób, które po ukończeniu studiów zdecydowały się na pogłębianie wiedzy w kierunku specjalizowania się w konkretnej dziedzinie.

Najniższe wynagrodzenie brutto w tej grupie zawodowej wynosi teraz 5 478 zł, wcześniej 5 426 zł, wzrost o 52 zł. 

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny oraz inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji - współczynnik 0,81.

W tej grupie najniższe wynagrodzenie to teraz 4 186 , wcześniej było to 3 772 zł, co oznacza wzrost o 414 zł. 

Ile zarabiają pielęgniarki?

Pielęgniarka z tytułem zawodowym magistra pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - współczynnik 1,06. Najniższe wynagrodzenie wynosi od 1 lipca 5 478 zł, do 30 czerwca było to 5 426 zł, czyli wzrost o 52 zł. 

Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w dz. pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa, albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa - współczynnik 0,81. Najniższe wynagrodzenie od 1 lipca 2021 wyniesie 4 186 zł, do czerwca było to 3 772 zł, wzrost o 414 zł.

Pielęgniarka albo położna inna niż określona w lp.7 i 8, która nie posiada tytułu specjalisty w dz. pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - współczynnik 0,73. Najniższe wynagrodzenie od lipca 2021 wyniesie 3 772 zł, do czerwca 3307 zł, wzrost o 465 zł.

Wszystkie powyższe zarobki są podane w kwotach brutto i dotyczą minimalnych płac zasadniczych. Do minimalnych płac zasadniczych doliczane są obowiązkowe ustawowe składniki: dodatek stażowy, dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę w święto.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH