Od wielu lat farmaceuci są zawodem deficytowym

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Sejm/ rynekaptek.pl   17-03-2017, 09:41

Od wielu lat farmaceuci są zawodem deficytowym Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Projekt poselski dotyczący "AdA" nie zawiera postanowień mających na celu zmniejszenie liczby aptek, a jedynie wprowadza regulacje mające na celu zwiększenie dostępności do aptek na terenach wiejskich - uważa wiceminister zdrowia.

Coraz większa konkurencja sprawia, że zachowania podejmowane przez przedsiębiorców prowadzących apteki są często nieetyczne, a działania podejmowane przez apteki zaczynają się skupiać na prowadzeniu gry rynkowej i walce o pacjenta, a nie na jakości świadczonych usług - uważa wiceminister zdrowia, Krzysztof Łanda, odpowiadając na interpelację poselską.

Dodatkowo, zmniejszanie się liczby wykwalifikowanych pracowników – farmaceutów w przeliczeniu na jedną aptekę wpływa także istotne obniżenie jakości świadczonych usług farmaceutycznych. Takie podejście powoduje, że apteka traci podstawowe cechy jakie powinno się przypisywać placówce ochrony zdrowia, która powinna być przede wszystkim skupiona na potrzebach pacjenta, a nie na zysku.

Apteka jako placówka realizująca prawo do ochrony zdrowia powinna działać rzetelnie i sprawnie, ponieważ stworzona została w celu realizacji i ochrony praw gwarantowanych przez Konstytucję RP. Przedsiębiorstwo w znaczeniu funkcjonalnym, jakim jest apteka oraz przedsiębiorca jako podmiot prowadzący aptekę mają drugoplanowe znaczenie.

W hierarchii wartości chronionych Konstytucją RP prawo do ochrony zdrowia i życia obywateli ma większe znaczenie, niż wolność działalności gospodarczej. W związku z powyższym zmiany, które zostały zawarte w poselskim projekcie nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne mają na celu podniesienie jakości usług w aptece oraz przywrócenie jej statutu jednostki ochrony zdrowia publicznego.

Osiągnęliśmy maksimum
Ogólnodostępne dane statystyczne dotyczące liczby funkcjonujących aptek (13 461 tys. – stan na 20 stycznia 2016 r.) oraz informacje uzyskane od Naczelnej Izby Aptekarskiej i Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące liczby farmaceutów zatrudnionych w aptekach ogólnodostępnych (odpowiednio: 24 120 tys. i 25 500 tys.) wskazują na osiągnięcie maksymalnej liczby aptek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogącej funkcjonować zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH