Onkologia: system finansowania leków jest nieprzejrzysty

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: IBX/rynekaptek.pl   07-04-2017, 08:06

Onkologia: system finansowania leków jest nieprzejrzysty Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Zaprezentowany z trzyletnim opóźnieniem dokument dot. ustawy refundacyjnej pokazuje brak należytego zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych pacjentów i nieprzejrzysty system finansowania leków - uważają organizacje pacjentów onkologicznych.

Fundacja Alivia opublikowała w marcu 2017 r. wyniki raportu „Dostęp pacjentów onkologicznych do terapii lekowych w Polsce na tle aktualnej wiedzy medycznej”. Dokument dowodzi, że spośród 19 analizowanych nowotworów tylko w jednym pacjenci mogą mieć pewność, że ich leczenie będzie zgodne z aktualną wiedzą medyczną, a do 70% leków występujących w standardach polscy pacjenci w ogóle nie mają dostępu lub jest on znacznie ograniczony. Ponad połowa nowoczesnych leków onkologicznych (53% z 94 substancji zarejestrowanych w ciągu ostatnich 12 lat w Europie) w ogóle nie jest dostępna dla polskich pacjentów.

- Sprawozdanie z wykonania ustawy o refundacji, podobnie jak raport dotyczący dostępu polskich pacjentów do leków na tle aktualnej wiedzy medycznej, jasno wskazuje, że państwo nie zaspokaja potrzeb zdrowotnych obywateli, nie gwarantuje należytej opieki w zakresie farmakoterapii, a tym samym nie spełnia swojej podstawowej roli - mówi mówi Bartosz Poliński, Prezes Fundacji Onkologicznej Alivia.

Jego zdaniem system finansowania leków jest nieprzejrzysty dla obywateli ze względu na brak publicznie dostępnych informacji o toczących się postępowaniach lub ich wyniku. Nie da się też ocenić racjonalności wydatków ze względu na brak systemu mierzenia efektywności klinicznej terapii finansowanych ze środków publicznych. Stąd środowisko pacjentów nie może się w pełni zgodzić z pozytywną oceną rządu odnośnie poprawy standardów przejrzystości procesu refundacyjno-cenowego.

Organizacje pacjenckie martwi też brak informacji o skali oszczędności oraz planach przeznaczenia oszczędności na dotychczas nierefundowane opcje terapeutyczne. Ta luka w dokumencie uniemożliwia wyrażenie opinii, czy zgodzenie się w pełni z takim punktami sprawozdania jak pozytywna ocena zracjonalizowania wydatków płatnika publicznego na refundację leków; negatywna ocena braku przeznaczenia oszczędności na finansowanie nowych technologii lekowych; propozycji stworzenia warunków do zwiększenia poziomu wykorzystywania instrumentów dzielenia ryzyka, czy zagwarantowania przepływu środków pochodzących z oszczędności i tzw. zwrotu na finansowanie technologii lekowych.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH