OPZG: umożliwić farmaceutom realizację szczepień p/ grypie

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: OPZG/ rynekaptek.pl   15-12-2020, 08:32

OPZG: umożliwić farmaceutom realizację szczepień p/ grypie Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

15 grudnia rząd ma przyjąć dokument określający zasady Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. W ramach konsultacji zgłosiliśmy uwagi dotyczące m.in. kwalifikowania do szczepień przez pielęgniarki oraz szczepień przeciw grypie w aptekach - informuje OPZG.

Eksperci Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy po zapoznaniu się z Narodowym Programem Szczepień Przeciw COVID-19, przedstawili uwagi i propozycje zmian:

"Zaprojektowana strategia i plan działania adresują liczne kwestie dotyczące ogólnych założeń dla realizacji masowych szczepień. Zwaracamy uwagę na potrzebę uwzględnienia mierzalnych wskaźników, które pozwolą na rzetelną ocenę skuteczności i wdrożenia strategii, np. osiągniętych poziomów wyszczepialności poszczególnych populacji, bądź też czynników związanych z ograniczeniem transmisji wirusa np. spadek zachorowalności. Konieczne jest ustalenie jasnych celów, narzędzi do ich realizacji, ich dalszej oceny oraz czasu przewidzianego na osiągnięcie głównych założeń" - pisze OPZG.

Dodaje, że w strategii brakuje jasnych zapisów dotyczących odpowiedzialności za działania niepożądane, w obawie których często pacjenci unikają szczepień. "Obserwując dyskusje oraz wyczuwając nastroje społeczne, uważamy, że jest to niezwykle ważny element budowania zaufania pacjentów do szczepień przeciw COVID-19.To również poczucie bezpieczeństwa lekarzy, którzy wskazują na obawy przed podaniem preparatu. Rekomendujemy oraz deklarujemy chęć współpracy przy zaprojektowaniu konkretnych rozwiązań, które regulowałyby wątek ubiegania się o rekompensaty za odczyny niepożądane" - informuje organizacja.

Zdaniem OPZG, w przedstawionym dokumencie brakuje uwzględnienia długofalowej perspektywy i tym samym wyzwań związanych z corocznym sezonem zakażeń grypy, który może ponownie zbiec się z zakażeniami COVID-19. Z doświadczeń z drugiej fali pandemii jasno wynika, że system wymaga koordynacji i skoordynowanego podejścia do profilaktyki, diagnostyki i leczenia tych dwóch chorób w tym samym czasie. Strategia powinna obejmować działania, które pozwolą na skuteczne przeprowadzenie dwóch masowych akcji szczepień w drugiej połowie roku 2021.

- W nawiązaniu do powyższego rekomendujemy wprowadzenie rozwiązań, które udrożnią system szczepień zarówno przeciw COVID-19, jak i przeciw grypie, poprzez reorganizację kompetencji i obowiązków poszczególnych zawodów medycznych - napisano.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH