Pacjenci mają wesprzeć prezesa ABM

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: ABM   27-05-2021, 13:02

Pacjenci mają wesprzeć prezesa ABM Prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński powołał grupę roboczą ds. potrzeb pacjentów (fot. ABM)

Przy Agencji Badań Medycznych działać będzie pacjencka grupa robocza, mająca charakter opiniodawczo-doradczy i wspierający szefa ABM w podejmowaniu decyzji.

Prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński powołał grupę roboczą ds. potrzeb pacjentów działającą w ramach Naukowego Zespołu Roboczego.

Głównym celem grupy jest wsparcie Agencji w działaniach dążących do poprawy jakości życia pacjentów, reprezentowania ich potrzeb, zwiększenia rekrutacji do badań klinicznych oraz podnoszenia jakości oferowanej opieki w badaniach klinicznych.  

 ABM: głównym podmiotem jest pacjent

Utworzona grupa będzie pełnić funkcję doradczą w ramach obszarów aktywności ABM. Ponadto swoje działania będzie skupiać na wyrażaniu najpilniejszych potrzeb środowiska oraz budowaniu świadomości pacjentów na temat udziału w badaniach klinicznych. 

- Powołaliśmy grupę ekspertów z organizacji pacjenckich, ponieważ chcemy jako instytucja szybko i trafnie reagować na zmieniające się uwarunkowania usług zdrowotnych związanych z badaniami klinicznymi, których głównym podmiotem jest pacjent – podkreśla prezes ABM dr Radosław Sierpiński.

Kompetencje powołanej grupy roboczej mają charakter opiniodawczo-doradczy i obejmują działania z zakresu: określanie kluczowych obszarów zagrożeń w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia, wyrażanie stanowisk i wsparcia w podejmowaniu decyzji przez prezesa ABM.

Udział pacjentów w badaniach klinicznych

Celem działania grupy ds. potrzeb pacjentów ma być przede wszystkim wskazywanie kierunków rozwoju obszarów szczególnie pożądanych dla poprawy jakości życia pacjentów, współdziałanie ze środowiskiem akademickim w projektowaniu i realizacji badań klinicznych finansowanych przez ABM.

Ma to też być określanie potrzeb uczestników badań klinicznych w Polsce, monitorowanie wpływu systemowych zmian wprowadzanych przez ABM w obszarze badań klinicznych, a także podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat korzyści z udziału pacjentów w badaniach klinicznych, szczególnie tych niekomercyjnych. 

W skład grupy weszli następujący przedstawiciele instytucji i organizacji:

Urszula Jaworska - prezes Fundacji Urszuli Jaworskiej, przewodnicząca Grupy ds. potrzeb pacjentów

dr hab. n. med. Beata Anna Nowakowska, prof. IMID - kierownik Zespołu Pracowni Cytogenetyki, Zakład Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

Sabina Białek - członek zarządu oraz dyrektor ds. badań i projektowania doświadczeń Fundacja K.I.D.S Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali

ks. dr Arkadiusz Nowak - prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Marta Bednarek - z Fundacji Rak n’Roll – Wygraj życie

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH