Pacjenci murem za ministrem Niedzielskim. "Niech kontynuuje swoją misję"

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: PAP   14-07-2021, 13:01

Pacjenci murem za ministrem Niedzielskim. "Niech kontynuuje swoją misję" Minister zdrowia, Adam Niedzielski, zyskał poparcie organizacji pacjenckich Fot. ShutterStock Data dodania: 21 grudnia 2022

Nie możemy zgodzić się z wyrażoną w apelu zawodów medycznych opinią, że podejmowanie przez Ministra Zdrowia działań w sprawach istotnych dla systemu kończy się wielką stratą dla polskiego pacjenta - napisali pacjenci.

"Pragniemy wyrazić zaufanie dla działań Ministra Zdrowia ukierunkowanych na spełnienie potrzeb i oczekiwań zgłaszanych przez organizacje pacjentów" - napisali do premiera przedstawiciele ponad 200 organizacji zrzeszających pacjentów.

Minister Adam Niedzielski podziękował za wsparcie.

Zawody medyczne bez zaufania do ministra, pacjenci widzą go inaczej

Na początku lipca przedstawiciele zawodów medycznych apelowali o odwołanie ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL) wskazywał m.in. na brak rzeczywistego dialogu z reprezentacją danego zawodu oraz zlekceważenie stanowiska medyków do projektu nowelizacji ustawy o płacach minimalnych.

Natomiast związki zawodowe reprezentujące Branżę Ochrony Zdrowia oraz samorządy zawodów medycznych w piśmie do premiera wyjaśniły, że utraciły zaufanie do ministra.

W środę, 14 lipca, głos w tej sprawie zabrało środowisko ponad 200 organizacji pacjentów zrzeszonych w koalicjach, federacjach i instytucjach. Organizacje pacjentów nie oceniały dialogu pomiędzy ministrem a związkowcami, jednak zaznaczyły, że "nie sposób zgodzić się z przyjętą w apelu narracją, w której powiązane zostało dobro pacjenta ze spełnieniem oczekiwań środowiska zawodowego wnioskującego o odwołanie Ministra Zdrowia".

Co dobre i korzystne dla pacjenta

"Istnieje zdecydowana różnica w przyjętych kryteriach oceny tego co dobre i korzystne dla pacjenta z Jego punktu widzenia, od oceny tego co dobre i korzystne dla pacjenta z punktu widzenia Związków Zawodowych i Samorządów Zawodowych. Dlatego też m.in. z tego powodu nie możemy zgodzić się z wyrażoną w apelu opinią, że podejmowanie przez Ministra Zdrowia działań w sprawach istotnych dla systemu kończy się wielką stratą dla Polskiego Pacjenta" - podkreśliły organizacje pacjentów w piśmie do premiera.

Sygnatariusze pisma pozytywnie ocenili dialog prowadzony przez ministra zdrowia z pacjentami zarówno w wymiarze instytucjonalnym, jak i poprzez indywidulane spotkania z przedstawicielami poszczególnych organizacji, dostrzegając również obszary, gdzie możliwe jest zintensyfikowanie tej współpracy.

"Z satysfakcją obserwujemy, iż wiele sygnalizowanych przez organizacje problemów i oczekiwań dotyczących konkretnych rozwiązań, których celem jest zwiększenie jakości życia w chorobie, znajduje zrozumienie Ministra Zdrowia w podejmowanych inicjatywach organizacyjnych i legislacyjnych" - czytamy w piśmie. Organizacje dodały, że na zwrócenie pozytywnej uwagi zasługuje fakt stworzenia przez Niedzielskiego warunków umożliwiających aktywną partycypację środowiska pacjentów w wypracowywaniu rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia.

Minister podziękował za wsparcie

"Przedstawiając powyższe argumenty pragniemy wyrazić zaufanie dla działań Ministra Zdrowia ukierunkowanych na spełnienie potrzeb i oczekiwań zgłaszanych przez organizacje pacjentów. Tym samym kierujemy do Pana Premiera prośbę i apel o umożliwienie Ministrowi Zdrowia Adamowi Niedzielskiemu kontynuowania realizowanej dla dobra pacjenta misji na dotychczasowym stanowisku" - napisały organizacje.

Minister Niedzielski we wpisie na Twitterze podziękował za wsparcie. "Dziękuję za te słowa wsparcia ze strony przedstawicieli ponad 200 organizacji pacjenckich. Moim celem nadrzędnym jest i będzie stałe wprowadzanie perspektywy pacjenta jako kryterium zmian w systemie opieki zdrowotnej" - zapewnił.

Pismo do premiera podpisali: prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych i prezes Federacji Stowarzyszeń Amazonki Krystyna Wechmann, prezes Federacji Pacjentów Polskich i prezes Krajowego Forum na rzecz Terapii Chorób Rzadkich Orphan Stanisław Maćkowiak, prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej ks. dr Arkadiusz Nowak, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Anna Śliwińska, prezes Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej Res Humanae Mateusz Liwski oraz Urszula Jaworska, prezes Fundacji Urszuli Jaworskiej.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH