Pacjenci o opiece farmaceutycznej: a co to takiego?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: LJ/rynekaptek.pl   26-01-2011, 08:46

Pacjenci o opiece farmaceutycznej: a co to takiego? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Zdecydowana większość Polaków (89%) nie słyszała dotychczas o usłudze opieki farmaceutycznej, czyli o sprawowaniu przez farmaceutów nadzoru nad leczeniem farmakologicznym.

Niewiele jest również osób przewlekle chorych - głównych adresatów nowej usługi - którzy o tej możliwości  wiedzą (9%) – wynika z badań TNS OBOP. 

Opieka farmaceutyczna to stosunkowo nowy rodzaj usługi proponowanej przez farmaceutów pacjentom przewlekle chorym. W ramach opieki farmaceutycznej aptekarze mają za zadanie upewniać się, czy dany pacjent ma wiedzę, jak dany lek powinien być stosowany, z jakimi lekami nie powinien być łączony oraz w razie potrzeby edukować w tym zakresie.

W ramach opieki farmaceuta zbiera informacje o chorobach pacjenta oraz o przyjmowanych przez niego lekach. Celem opieki farmaceutycznej jest zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leków.
 

Z danych Sektora Badań Rynku Medycznego TNS OBOP wynika, że jedynie 6% Polaków w wieku 15 lat i więcej kiedykolwiek słyszało o opiece farmaceutycznej. Wśród tego nielicznego grona istotnie częściej znalazły się kobiety (71% osób, które słyszało o opiece farmaceutycznej), osoby z wykształceniem przynajmniej średnim (69%), mieszkańcy największych miast powyżej 500. tysięcy mieszkańców (27%), natomiast istotnie rzadziej - osoby w wieku 60 lat i więcej (11%). 

Badanie pokazuje również, że niewiele wyższy niż wśród ogółu Polaków jest odsetek potencjalnych adresatów usługi, czyli osób przewlekle chorych, które słyszały o opiece farmaceutycznej – jest to jedynie 9%. Po zapoznaniu się z informacją o idei opieki farmaceutycznej ponad połowa  respondentów (57%) oceniła ją pozytywnie, natomiast 13% badanych odniosło się z dezaprobatą.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH