Pacjent dostaje nowy lek w terapii przewlekłej. Farmaceuta może pomóc

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: MZ   06-04-2021, 10:02

Pacjent dostaje nowy lek w terapii przewlekłej. Farmaceuta może pomóc Usługa Nowy lek to kolejna propozycja zespołu ds. opieki farmaceutycznej (fot. Pixabay)

Z tej usługi będą mogli skorzystać pacjenci, którzy otrzymali po raz pierwszy receptę lekarską na lek stosowany w terapii choroby przewlekłej.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło dokument „Raport opieka farmaceutyczna".

Zespół ds. opieki farmaceutycznej wskazał wraz z analizą wdrożenia siedem wybranych usług farmaceutycznych. Jedną z nich jest usługa "Nowy Lek".

To rodzaj konsultacji farmaceutycznej towarzyszącej wydaniu pacjentowi po raz pierwszy produktu leczniczego, którego wcześniej nigdy nie stosował. Usługa często jest związana z nowym rozpoznaniem u chorego lub zmianą dotychczasowego leczenia.

Usługa Nowy Lek była realizowana w Polsce w ramach projektu „Bliżej Pacjenta”. Wyniki projektu nie są jeszcze opublikowane, stąd opis doświadczeń polskich opiera się na informacji przygotowanej przez zespół koordynujących projekt z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dr n. farm. Piotr Merks), I Kliniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (prof. dr hab. n. med. Miłosz Jaguszewski), a także Wydziału Farmaceutycznego Collegium Medicum UMK w Toruniu i Szpitala Dziecięcego w Ottawie oraz ze wsparciem ekspertów z innych uczelni medycznych.

Trzy etapy konsultacji
Projekt skierowany jest do pacjentów ze zdiagnozowanym migotaniem przedsionków, którym lekarz przepisał po raz pierwszy lek przeciwzakrzepowy nowej generacji - dabigatran z zaleconym dawkowaniem dwa razy dziennie.

Usługa jest trzyczęściową konsultacją farmaceutyczną. Uczestniczą w niej pacjenci, którzy otrzymali po raz pierwszy receptę lekarską na lek stosowany w terapii choroby przewlekłej. Celem jest dostarczenie pacjentowi informacji na temat rozpoczynanej terapii, nadzór farmaceutyczny nad skutecznością i tolerancją leczenia w pierwszych tygodniach jej stosowania oraz ocena i wsparcie realizacji zaleceń lekarskich/ terapeutycznych.

Wszystkie konsultacja farmaceutyczne, które składają się na usługę wykonywane są w pierwszym miesiącu stosowania leku. Zwykle pierwsza konsultacja odbywa się w aptece, a kolejne 7-14 i 14-21 dni po pierwszej, w odstępach minimum tygodniowych mogą odbywać się zdalnie.

Albo nowy lek albo przegląd lekowy
Ponieważ usługa nowy lek jest świadczona głównie dla chorych na choroby przewlekłe, to o ile po pierwszych tygodniach terapia przebiega prawidłowo, w trakcie trzeciego spotkania farmaceuta powinien wydać lek na kolejny okres leczenia.

Mogłoby to być realizowane w ramach wystawienia recepty kontynuowanej. Takie działanie ograniczy zjawisko niegospodarności skutkującej niepotrzebną refundacją i utylizacją leków, które nie byłyby zużyte gdyby terapia nie była kontynuowana.

Pacjent nie powinien korzystać z Usługi Nowy Lek i usługi Przeglądu Lekowego w tym samym czasie. Przerwa pomiędzy korzystaniem z obu typów usług powinna standardowo wynosić ≥6 miesięcy. Farmaceuta powinien samodzielnie zdecydować, która usługa jest bardziej celowa w przypadku konkretnego pacjenta.

Wymagania i finansowanie
Wymagania lokalowe dotyczące realizacji usługi są takie same, jak w przypadku przeglądu lekowego. W przypadku realizacji Usługi zdalnie, farmaceuta musi zadbać, aby treść konsultacji nie była słyszalna dla osób postronnych.

Niezależnie od miejsca realizacji czynności, farmaceuta musi mieć dostęp do dokumentacji farmaceutycznej pacjenta.

Usługa Nowy Lek, tak jak każda czynność opieki farmaceutycznej, powinna być dokumentowana. Do realizacji powinien być dedykowany moduł w systemie Opieka Farmaceutyczna, tak jak w przypadku przeglądu lekowego.

Zespół zaleca objęcie usługą finansowaną ze środków publicznych pacjentów rozpoczynających leczenie preparatami zawierającymi wskazane przez Zespół substancje lub ich połączenia. Cześć z tych leków stosowana jest w leczeniu cywilizacyjnych chorób przewlekłych (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, astma, POChP) stanowiących duże obciążenie dla systemu ochrony zdrowia, których nieprawidłowe leczenie ma poważne konsekwencje dla chorych i społeczeństwa.

Pilotaż planowany jest na 3. kwartał 2021, a wdrożenie usługi w pierwszym kwartale 2023 roku.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH