PAIH: niedobory leków z powodu koncentracji produkcji API w Chinach i Indiach

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: PAIH   23-06-2021, 17:02

PAIH: niedobory leków z powodu koncentracji produkcji API w Chinach i Indiach Organizatorami spotkania było Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Podpisano wspólną deklarację Grupy Wyszehradzkiej i Francji o wzajemnej współpracy w zakresie rozwoju przemysłu farmaceutycznego. Jakie zawiera postanowienia?

- Polska w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) planuje udzielanie wsparcia w zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej w obszarze aktywnych substancji farmaceutycznych i leków oraz wsparcie w obszarze budowy infrastruktury produkcyjnej.

- Reformy zawarte w KPO powinny długofalowo pozytywnie wpłynąć na branżę biotechnologiczną, zieloną (neutralną klimatycznie i cyrkularną) oraz cyfrową transformację – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii, podczas spotkania ministrów ds. gospodarki Grupy V4 i Francji z przedstawicielami biznesu i środowisk akademickich (Kraków, 21 czerwca br.).

Organizatorami spotkania było Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Bezpieczeństwo dostaw surowców

Punktem wydarzenia było podpisanie wspólnej deklaracji Grupy Wyszehradzkiej i Francji o wzajemnej współpracy w zakresie rozwoju przemysłu farmaceutycznego.

 - Doświadczenia ostatniego roku pokazały, że oparcie bezpieczeństwa lekowego Europy o globalne łańcuchy dostaw jest niebezpieczne i może prowadzić do istotnych niedoborów leków. Głównym powodem powstawania tych niedoborów jest koncentracja produkcji aktywnych substancji farmaceutycznych (API) dla światowego przemysłu farmaceutycznego w Chinach i Indiach. Tym samym dyskusja na temat odporności łańcucha wartości w tym obszarze i powrót do kondycji po kryzysie nabrała nowego, pilnego charakteru – powiedział Krzysztof Drynda, prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu.

- Głównym kierunkiem eksportowym dla polskich producentów są kraje Unii Europejskiej. Największym odbiorcą są Niemcy, do których w 2019 r. trafiło 28,4% polskiego eksportu branży farmaceutycznej – dodał.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że dotychczasowa polityka UE musi być zweryfikowana o zagadnienia związane z bezpieczeństwem dostaw surowców. Pomocne tu mogą być w szczególności narzędzia i środki do monitorowania braków czy gromadzenia zapasów dla producentów i przedsiębiorstw handlowych, zajmujących się produktami krytycznymi oraz zabezpieczenie i zapewnienie minimalnych zdolności produkcyjnych UE w zakresie tych produktów, w tym poprzez ukierunkowany reshoring.

40% firm łączyła działalność B+R z produkcją biotechnologiczną

W 2019 r. działalność w dziedzinie biotechnologii prowadziły 182 przedsiębiorstwa, nazywane przedsiębiorstwami biotechnologicznymi (BF). Wśród nich 53,3% stanowiły przedsiębiorstwa określane jako wyspecjalizowane w działalności biotechnologicznej (DBF). Przedsiębiorstwa prowadzące działalność badawczą i rozwojową (B+R) w dziedzinie biotechnologii (BRDF) obejmowały 63,7% ogólnej liczby przedsiębiorstw biotechnologicznych, z czego blisko 60% prowadziło tylko działalność B+R w dziedzinie biotechnologii. Pozostała część przedsiębiorstw (BRDF) łączyła działalność B+R z produkcją biotechnologiczną.

Nakłady wewnętrzne przedsiębiorstw poniesione na działalność w dziedzinie biotechnologii w 2019 r. wyniosły 1 187,3 mln zł, z tego 80,7% stanowiły środki własne przedsiębiorstw.

W Polsce w 2019 r. działalność B+R w dziedzinie biotechnologii prowadziło 231 podmiotów, z czego nieco ponad połowę stanowiły podmioty sektora przedsiębiorstw. Najliczniejszą grupą pod względem obszarów zastosowania biotechnologii były podmioty zajmujące się ochroną zdrowia ludzi – 56,7% ogólnej liczby podmiotów prowadzących biotechnologiczną działalność B+R. Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w dziedzinie biotechnologii w 2019 r. uległy zwiększeniu w skali roku o 6,5%, osiągając wartość 976,8 mln zł.

Nakłady wewnętrzne podmiotów zaliczanych do sektora przedsiębiorstw stanowiły 47,8% tej kwoty, sektora szkolnictwa wyższego – 51,7%, natomiast sektora rządowego wraz z sektorem prywatnych instytucji niekomercyjnych – 0,5%. W 2019 r. w działalność B+R w dziedzinie biotechnologii zaangażowanych było 7 727 osób. Liczba pracujących zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 4,5%. Niemal 3/4 personelu zaangażowanego w działalność B+R w dziedzinie biotechnologii stanowiły osoby wykonujące prace naukowo-badawcze.

Polscy liderzy biotechnologii

Wśród sektorów wykonawczych najwyższymi nakładami na działalność B+R w dziedzinie biotechnologii charakteryzował się sektor szkolnictwa wyższego, który przeznaczył na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii ponad pół mld zł, co stanowiło 51,7% nakładów wewnętrznych na działalność B+R w dziedzinie biotechnologii.

W przypadku sektorów przedsiębiorstw oraz rządowego łącznie z sektorem prywatnych instytucji niekomercyjnych udział ten wyniósł odpowiednio 47,8% i 0,5%.

Wśród polskich firm biotechnologicznych odnoszących sukcesy na arenie europejskiej i międzynarodowej wymienić należy: Mabion, OncoArendi Therapeutics, Genomtec.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH