Pakiet onkologiczny: MZ odnosi się do raportu NIK

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: MZ/rynekaptek.pl   26-07-2017, 11:43

Pakiet onkologiczny: MZ odnosi się do raportu NIK Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W trosce o zapewnienie jak najlepszej opieki medycznej dla pacjentów z chorobami nowotworowymi Ministerstwo Zdrowia wprowadziło szereg zmian w pakiecie onkologicznym. Raport NIK dotyczył okresu jeszcze przed wprowadzeniem tych zmian - pisze resort.

Jak już informowaliśmy, NIK w swoim nowym raporcie wskazał, że pakiet onkologiczny w znaczący sposób nie poprawił sytuacji pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu. Pakiet miał służyć przyspieszeniu procesu diagnozowania choroby nowotworowej, tymczasem kartę DiLO uzyskała tylko część pacjentów, co może świadczyć o niepodejmowaniu skutecznych działań mających na celu zapobieganie lub wczesne wykrycie zmiany nowotworowej.

W związku z ukazaniem się raportu, Ministerstwo Zdrowia podało w komunikacie, że wprowadziło szereg zmian w pakiecie onkologicznym, natomiast raport NIK dotyczył okresu jeszcze przed wprowadzeniem tych zmian.

Resort zapewnia, że uprościł sprawozdawczość w zakresie prowadzenia list oczekujących w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO). Dotychczas świadczeniodawca przekazywał takie dane (w szpitalach i AOS) co miesiąc właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu NFZ. Podkreśla jednocześnie, że lekarze udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych są uprawnieni do wystawiania kart DiLO w przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego.

Podaje też, że doszło do rezygnacji z przepisów dotyczących wskaźnika rozpoznawania nowotworów przypisanego lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej -  dotychczas po przekroczeniu minimalnej wartości wskaźnika lekarz podstawowej opieki zdrowotnej tracił możliwość wydawania karty DILO do czasu ukończenia szkolenia z zakresu wczesnego rozpoznawania nowotworów.

Ministerstwo zrezygnowało także z obowiązku zgłoszenia Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego bezpośrednio do Krajowego Rejestru Nowotworów (KRN) przez lekarza, który stwierdził nowotwór złośliwy. Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że obowiązek ten nie przyczynił się ani do wzrostu zgłaszalności, ani poprawy jakości danych zgłaszanych do Krajowego Rejestru Nowotworów. Świadczeniodawcy nadal są zobowiązani do dokonywania odpowiednich zgłoszeń.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH