Pandemia uzasadnia przyznanie uprawnień do przeprowadzania szczepień

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: sejm/ rynekaptek.pl   29-10-2020, 10:03

Pandemia uzasadnia przyznanie uprawnień do przeprowadzania szczepień Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Podczas procedowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty posłowie zadawali pytania dotyczące kwestii, które nie znalazły się w tym dokumencie. Było o e-receptach, dyżurach, szczepieniach i diagnostyce w aptekach.

Michał Gramatyka: Kiedy zostaną wdrożone rozwiązania pozwalające na częściową realizację e-recepty w różnych aptekach? Dzisiaj jesteśmy niejako skazani na kupowanie dalszych partii leków w aptece, w której rozpoczęliśmy realizację e-recepty.

Marek Rutka: Poprawka klubu Lewica zakładała możliwość dokonywania szczepień przez farmaceutów. Takie uprawnienia mają farmaceuci w 12 krajach Unii Europejskiej i Norwegii. Możliwość dokonywania szczepień przez farmaceutów istotnie odciążyłaby lekarzy, którzy swój cenny czas mogliby przeznaczyć na bardziej wymagające procedury medyczne.

Jan Szopiński: Wiele samorządów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego wskazywało, że istnieje pilna potrzeba wsparcia samorządów w celu zapewnienia mieszkańcom całodobowych dyżurów aptecznych, co jest teraz szczególnie ważne wobec istniejącej w naszym kraju epidemii.

Być może kwestię kontraktów z aptekami w przedmiocie usług nocnych dyżurów powinien przejąć Narodowy Fundusz Zdrowia, a samorząd tylko uchwalałby plan dyżurów nocnych aptek.

Ustawodawca powinien dać samorządom za pośrednictwem funduszu narzędzie finansowe pokrywania aptekarzom dyżurów nocnych aptek. Dopiero wówczas samorządy powinny uzyskać to, o co wnioskują, tj. możliwość sankcji.

Iwona Maria Kozłowska: W uzasadnieniu projektu wnioskodawcy bardzo szeroko podkreślają rolę farmaceutów czy aptekarzy w prowadzeniu działalności diagnostycznej, przywołując przykłady Wielkiej Brytanii, Australii czy Irlandii, w których istnieją specjalne programy wspierające farmaceutów w zakresie usług diagnostycznych, szczególnie testów przesiewowych w kierunku chorób bakteryjnych. Szybkie testy diagnostyczne wykonywane są również w Hiszpanii w niektórych ogólnodostępnych aptekach oraz we Włoszech.

Obecny system diagnostyczny w Polsce przeżywa ogromne problemy, a część badań jest niedostępna dla przeciętnej, średniozamożnej rodziny ze względu na kwoty, które trzeba na nie wydać.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH