Payback niezgody

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: PZPPF/ rynekaptek.pl   17-10-2016, 13:07

Payback niezgody Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

PZPPF uważa, że zaproponowane w projekcie ustawy refundacyjnej zmiany w zakresie ustawowego paybacku są krzywdzące dla krajowych producentów leków generycznych. Wytwórcy importowanych leków innowacyjnych zawierając umowy dzielenia ryzyka będą z paybacku zwolnieni.

"Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej zawiera wiele zapisów mających na celu poszerzenie dostępu do terapii, zwłaszcza w chorobach ultrarzadkich. Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF) popiera wszystkie działania resortu zdrowia mające na celu zwiększenie dostępności leków dla polskich pacjentów" - informuje Związek w swoim stanowisku dotyczącym projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej.

Dodaje: - Nie możemy zgodzić się jednak, aby gros kosztów instrumentów poprawy dostępności leków był przerzucany tylko na krajowych producentów leków, ponieważ może to zahamować ich rozwój. Tymczasem krajowy przemysł farmaceutyczny pełni istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa lekowego kraju pokrywając zapotrzebowanie na najważniejsze podstawowe terapie. Jego dobra kondycja przekłada się nie tylko na gwarancję ciągłości dostaw leków na nasz rynek, ale ma też olbrzymi wkład w rozwój polskiej gospodarki i jej innowacyjności. 

PZPPF uważa, że zaproponowane w projekcie ustawy refundacyjnej zmiany w zakresie tzw. ustawowego paybacku są krzywdzące dla krajowych producentów leków generycznych.

Payback to instrument pokrywania kosztów przekroczeń budżetowych NFZ przez producentów leków. Jeśli Fundusz wyda na refundację więcej niż zaplanuje, za nadwyżkę płacą wytwórcy leków. - Do tej pory musieli to robić producenci tych, których sprzedaż wzrosła ponad zakładany plan. Proponowany w nowelizacji kształt art. 4 dotyczącego paybacku spowoduje, że za zwiększoną sprzedaż wszystkich leków zapłacą tylko producenci leków generycznych, a nie ci, którzy rzeczywiście powodują wzrost wydatków refundacyjnych - uważają krajowi wytwórcy.

Wytwórcy importowanych leków innowacyjnych  zawierając tzw. umowy dzielenia ryzyka będą z paybacku zwolnieni. W opinii Związku, nieuzasadnionym jest, aby firmy nie obniżające bezpośrednio ceny leku, a oferujące w zamian tzw. instrument dzielenia ryzyka o tych samych skutkach finansowych nie uczestniczyły w ustawowym paybacku. Jest to rozwiązanie niesprawiedliwe i nieegalitarne prowadzące do zachwiania równowagi w traktowaniu podmiotów. W konsekwencji za przekroczenie budżetu wygenerowane przez zagraniczne firmy innowacyjne zapłacą krajowi producenci leków.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH