PharmaExpert o sprzedaży w kwietniu 2017

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: PEX PharmaSequence/ rynekaptek.pl   24-05-2017, 16:10

PharmaExpert o sprzedaży w kwietniu 2017 Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Rynek farmaceutyczny w kwietniu 2017 roku zanotował sprzedaż na poziomie 2 699 mln zł. Wartość sprzedaży rynku wobec kwietnia 2016 r. wzrosła o 32 mln zł (+1,2%). Natomiast wobec marca bieżącego roku sprzedaż zmniejszyła się o 275 mln zł (-9,2%).

W porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. zwiększyła się wartość segmentu sprzedaży odręcznej, która osiągnęła wzrost o 71 mln zł (+6,9%). Sprzedaż leków pełnopłatnych była wyższa o 1,4 mln zł (+0,2%), a leków refundowanych zmalała o blisko 39 mln zł (-3,7%).

W porównaniu do poprzedniego miesiąca rynek zmniejszył się o 9,2%. Wartość poszczególnych segmentów spadła względem poprzedniego miesiąca. Wartość produktów w sprzedaży odręcznej zmalała o 125,7 mln zł (-10,3%), wartość segmentu leków refundowanych była niższa o 65,4 mln zł (-9,0%), a leków pełnopłatnych zmniejszyła się o 57,2 mln zł (-13,1%).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w kwietniu br. wyniosła blisko 25% i była niższa o 2,5% (0,6 pp) od marży w analogicznym okresie 2016 r. Natomiast względem marca br. średnia marża w aptece zmniejszyła się o blisko 0,7% (-0,2 pp).

Średnia cena leku w kwietniu wyniosła 18,26 zł i była o 1,2% większa niż w poprzednim miesiącu, a względem średniej ceny z kwietnia 2016 r. wzrosła o 4,9%.

W kwietniu refundacja leków przez NFZ osiągnęła wartość blisko 694 mln zł, tj. o 3,2% mniej niż w analogicznym okresie 2016 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w kwietniu 28,2% i był mniejszy o 0,3 pp niż w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca współpłacenie pacjentów za leki refundowane spadło o 0,8 pp.

Prognoza: sprzedaż na koniec 2017 r. całego rynku farmaceutycznego wyniesie ponad 32,6 mld zł, to o 2,9% więcej niż w roku 2016. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie powyżej 8,2 mld zł (+2%).

Rynek w liczbach
W kwietniu 2017 roku wartość sprzedaży na aptecznym rynku farmaceutycznym wyniosła 2 699 mln zł, co stanowi wzrost o 1,2% w porównaniu do kwietnia 2016

Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 965 mln zł - spadek o 3,7% w porównaniu do kwietnia 2016

Sprzedaż odręczna wszystkich preparatów sprzedawanych bez recepty w aptece wyniosła 1 101 mln mln zł i była wyższa o 6,9% w porównaniu do kwietnia 2016

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH