PharmaNET: podziękowania dla RMSP za obronę przedsiębiorców

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: ZPA PharmaNET/ rynekaptek.pl   15-10-2020, 13:33

PharmaNET: podziękowania dla RMSP za obronę przedsiębiorców Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W związku z atakami kierowanymi na skutek przekazania stanowiska do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, pragniemy wyrazić pełne poparcie dla działań podejmowanych w obronie przedsiębiorców - napisał w piśmie do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców ZPA PharmaNET.

"W związku z atakami kierowanymi w stosunku do Pana na skutek przekazania stanowiska do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, pragniemy wyrazić pełne poparcie dla działań podejmowanych w obronie przedsiębiorców" - napisał w piśmie do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adama Abramowicza, ZPA PharmaNET.

Chodzi o uwagi, jakie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował do Marszałek Sejmu RP, do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.

Zwrócił uwagę na przyjęte rozwiązania, które - jego zdaniem - należy ocenić negatywnie z punktu widzenia zasad opracowania projektów aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego.

To spotkało się z reakcją ZAPPA: "Rzecznik MŚ, zgłaszając swoje uwagi, w naszej ocenie przekroczył, przytoczone uprawnienia ustawowe, ale również zasady bezstronności i równego traktowania wypowiadając się wyłącznie w imieniu dużych sieci aptecznych".

Fundamentalne zasady w prawie przedsiębiorców
Co na to PharmaNET? "W przedmiotowym piśmie słusznie zwrócił Pan uwagę na przepisy, która mogą zagrażać każdemu przedsiębiorcy prowadzącemu aptekę, punkt apteczny czy hurtownie. Dziękujemy, że przypomniał Pan kluczowe dla tworzenia prawa odnoszącego się do przedsiębiorców zasady proporcjonalności i adekwatności. Podobnie jak Pan Rzecznik, odnosimy wrażenie, że podczas pracy nad projektem ustawy zapomniano o ich zastosowaniu.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH