PIT: 5 zasad rozliczenia wydatków na leki

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: LJ/ rynekaptek.pl   18-02-2021, 09:19

PIT: 5 zasad rozliczenia wydatków na leki Podatnicy mogą rozliczać wydatki na leki. Na jakich zasadach? Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Jak co roku pacjenci rozliczając się z fiskusem, mogą odliczyć w deklaracji podatkowej PIT wydatki na leki. Kto może to zrobić i w jakiej wysokości?

Odliczeniu podlegają wyłącznie te wydatki – poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę – które zostały wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych - przypomina Ministerstwo Finansów. 

Zasada pierwsza. Rozliczenia mogą dokonać osoby niepełnosprawne w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Zasada druga. Rozliczyć można tylko leki przepisane ne receptę przez lekarza specjalistę do stosowania ciągłego bądź czasowego. 

Zasada trzecia. Można rozliczyć wydatki na leki, jeśli w ciągu miesiąca kwota na nie przekroczyła 100 zł.

Zasada czwarta. Wysokość odliczenia w danym miesiącu należy od kwoty poniesionego wydatku minus 100 zł. Zatem kwota odliczenia to różnica między wydatkami poniesionymi na leki a kwotą 100 zł. Jeśli więc pacjent wydał na lek 450 zł, to może za dany miesiąc odliczyć 350 zł.

Zasada piąta. Żeby odliczyć wydatki na leki trzeba posiadać orzeczenie lekarskie o niepełnosprawności i decyzję o rencie z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rencie szkoleniowej albo socjalnej oraz dowód zakupu leków, który zawiera dane osobowe pacjenta (np. faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego)

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT- 28, do którego należy dołączyć formularz PIT/O (informacja o odliczeniach).

Odliczeniu nie podlegają wydatki, które w całości zostały sfinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo w całości zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH