PIT: sponsorowane wyjazdy dla lekarzy nie stanowią dla nich przychodów

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: interpretacje-podatkowe.org/rynekaptek.pl   26-09-2017, 15:48

PIT: sponsorowane wyjazdy dla lekarzy nie stanowią dla nich przychodów Zdaniem firmy, opłaty za uczestnictwo oraz świadczeń dodatkowych nie może być zaliczana przez lekarzy do kosztów uzyskania przychodów

Firma, która sponsoruje lekarzom wyjazdy na konferencje i kongresy, pyta czy opłata za uczestnictwo, jak i świadczenia dodatkowe ponoszone przez firmę na korzyść lekarza stanowią dla niego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT. Jest odpowiedź Krajowej Informacji Skarbowej.

W dniu 30 sierpnia 2017 r. wpłynął do Krajowej Informacji Skarbowej wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ciążących na firmie obowiązków płatnika związanych z zawarciem z lekarzami umowy sponsoringu.

Firma, które skierowała do ww. organu zapytanie, prowadzi działalność w zakresie produkcji i dystrybucji produktów żywnościowych. W ofercie Spółki znajduje się aktualnie około 1500 produktów, w tym m.in. różnego rodzaju produkty spożywcze, a także odżywki dla dzieci oraz żywność medyczna.

Z uwagi na fakt, iż niektóre z oferowanych przez Spółkę produktów są przeznaczone dla niemowląt oraz innych osób przebywających pod opieką lekarską, Spółka w celu dotarcia do potencjalnych klientów angażuje się w relacje z środowiskiem medycznym.

Firma desygnuje wybranych przez siebie lekarzy na konferencje, kongresy lub podobne spotkania naukowe, które odbywają się w Polsce lub za granicą. W tym celu lekarze posiadający odpowiednią wiedzę zwracają się do Spółki ze stosownym wnioskiem, którego akceptacja oznacza, że Spółka zawiera z lekarzem „relację sponsoringu” i pokrywa koszty jego uczestnictwa w ramach „Spotkań Naukowych”.

Spółka w interpelacji wyjaśnia, że lekarze, z którymi firma wchodzi w „relację sponsoringu” nie są jej pracownikami. Lekarze, co do zasady nie wykonują również równocześnie dla Spółki, usług na podstawie np. umów o dzieło lub zlecenia w związku z uczestnictwem danego lekarza w konkretnej konferencji czy kongresie.

Wydatki ponoszone przez Spółkę na opłatę za uczestnictwo oraz świadczenia dodatkowe nie są uwzględniane w kosztach uzyskania przychodów Spółki. W kosztach uzyskania przychodów ujęte zostaje jednak wynagrodzenie pieniężne lekarza należne na podstawie umowy o usłudze.

Zdaniem Spółki, wartość opłaty za uczestnictwo oraz świadczeń dodatkowych nie może być, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, i nie jest zaliczana przez lekarzy do kosztów uzyskania przychodów tych osób.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH