Planowanie w aptece

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Klaudia Gilner/Poradnik Aptekarski   10-03-2009, 08:52

Planowanie w aptece Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Planowanie w organizacjach, w tym także i w aptece, jest procesem polegającym na ustaleniu celów i wybieraniu środków do ich realizacji. Bez planów menedżerowie nie wiedzieliby, jak skutecznie organizować ludzi i zasoby. Nie posiadając odpowiedniego planu menedżerowie i ich podwładni mają nikłe szanse na osiągnięcie wybranych celów i na zorientowanie się, jak bardzo odchodzą od wcześniej wytyczonych dróg. To właśnie planowanie ma znaczenie zasadnicze. Należy pamiętać, że błędy poczynione na samym początku, czyli błędy w planowaniu, rzutują potem na całość zarządzania firmą.

Każdy menedżer marzy o zdobyciu wiedzy, sławy, szacunku innych ludzi, podziwu. Aby spełnić te marzenia, potrzeba konkretnych, wymiernych celów z realnymi, czyli możliwymi do dotrzymania, terminami. To samo dotyczy menedżerów aptek.

Cele są ważne przynajmniej z kilku powodów. Oto niektóre z nich:

  • Cele zapewniają poczucie kierunku. Przy braku celu poszczególne osoby i organizacje mają skłonności do błąkania się, reagują na zmiany w otoczeniu bez wyraźnej świadomości, co tak naprawdę chciałyby osiągnąć. Dzięki ustaleniu celów ludzie i ich organizacje mobilizują się i zyskują źródło motywacji, która pomaga im przezwyciężać nieuchronnie pojawiające się przeszkody.

  • Cele wpływają na koncentrację wysiłków

  • Cele wyznaczają nasze plany i decyzje.

  • Cele pomagają w ocenie osiąganych wyników.

Wyraźnie określony cel z określonym terminem realizacji staje się niczym innym jak tylko normą efektywności. Pozwala on poprzez to oceniać postępy na drodze do wyznaczonego celu. Jeżeli stwierdzimy, że zbaczamy z obranej drogi albo napotkamy nieoczekiwane przeszkody, możemy podjąć działania korygujące lub modyfikujące plan.

Raz wybrany cel wymaga planów krótko i długoterminowych. To one pomogą w podjęciu wielu ważnych decyzji. Warto zastanowić się w codziennym planowaniu pracy apteki, jaki jest nasz cel.. Każda firma ma ograniczone zasoby i szeroką gamę możliwych sposobów ich wykorzystania. Wybierając jeden cel lub zbiór pokrewnych celów ustalamy priorytety i angażujemy się w określony sposób do wykorzystania naszych zasobów. Jest to szczególnie ważne tam, gdzie menedżerowie musza kontrolować pracę i czynności wielu osób.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH