Po 30 latach farmaceuci mają swoją ustawę o zawodzie

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: LJ/ rynekaptek.pl   10-12-2020, 14:57

Po 30 latach farmaceuci mają swoją ustawę o zawodzie Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Posłowie przychylili się do rekomendacji sejmowej komisji zdrowia i odrzucili część poprawek Senatu zaproponowanych kilka dni temu do ustawy o zawodzie farmaceuty. Dzisiejsze głosowanie w Sejmie kończy procedowanie ustawy. Teraz dokument trafi do podpisu prezydenta.

Po 30 lata zabiegów, debat, dyskusji, przekonywania, a wreszcie merytorycznej pracy nad dokumentem, farmaceuci mają wreszcie swoją ustawę. Gratulujemy!!!!

- Farmaceuci to jedyna grupa wśród zawodów zaufania publicznego, która nie ma ustawy o swoim zawodzie - mówił poseł sprawozdawca, farmaceuta Paweł Rychlik.

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu na początku lutego 2020 roku. Został skierowany do pierwszego czytania, ale jego procedowanie zostało przerwane z powodu sytuacji pandemicznej. W maju powrócono do prac nad dokumentem. Przez kolejne miesiące toczyły się zacięte dyskusje m.in. podczas wielogodzinnych obrad sejmowej komisji zdrowia.

W październiku ustawa trafiła do Senatu. Tu dyskusja zawęziła się przede wszystkim do dwóch punktów: kwestii uporczywości w kontekście naruszania samodzielności zawodowej farmaceuty i możliwości na tej podstawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki oraz zasady czasowego unieruchomienia apteki lub hurtowni przez inspekcję farmaceutyczną jeśli zostanie stwierdzone naruszanie tej samodzielności.

Za takimi rozwiązaniami opowiadało się środowisko aptekarskie argumentując, że tylko jasne przepisy, bez określania naruszenia samodzielności cechą "uporczywości" pozwolą wzmocnić pozycję farmaceuty wobec środowiska biznesowego. "Ma podkreślać samodzielność zawodową, autonomię i niezależność w realizowaniu zadań zawodowych, bowiem aktualnie nie są one dostatecznie chronione" - oceniali.

Przeciwko temu rozwiązaniu opowiadali się przede wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sieci apteczne, wyrażając obawy o nadmierną ingerencję samorządu aptekarskiego w działalność biznesową. Ich postulat znalazł senacką większość. Jednak 8 grudnia posłowie sejmowej komisji zdrowia rekomendowali odrzucenie obu senackich poprawek. Podczas dzisiejszego (10 grudnia) głosowania większość sejmowa przychyliła się do tych rekomendacji.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH