Po kontynuację recepty do apteki. Wizyta u lekarza raz w roku

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: MZ   06-04-2021, 14:03

Po kontynuację recepty do apteki. Wizyta u lekarza raz w roku Po to, by jedynie otrzymać receptę na leki w chorobie przewlekłej, nie trzeba będzie jeździć do lejarza. Wystarczy wizyta raz w roku (fot. Pixabay)

Jeszcze w tym roku resort zdrowia planuje wdrożyć usługę kontynuacji recepty jako czynności opieki farmaceutycznej o statusie świadczenia zdrowotnego.

Resort zdrowia planuje wdrożyć usługę kontynuacji recepty jako czynności opieki farmaceutycznej o statusie świadczenia zdrowotnego. Podstawą do realizacji czynności jest wyłącznie zlecenie lekarskie.

Na czym będzie polegać usługa kontynuacji recepty?
W Polsce, recepty kontynuowane będą mogły być wystawiane przez farmaceutów na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne na podstawie zlecenia lekarskiego zapisanego w SIM.

Zlecenie będzie ważne przez 12 miesięcy od wystawienia recepty. Farmaceuta będzie mógł wystawić receptę i wydać produkty niezbędne do 360-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie sposobu dawkowania. Lekarz będzie mógł ustalić jaką maksymalną ilość produktu wydać jednorazowo.

W przypadku wystawiania recepty na dłuższy okres, np. 90 lub 180 dni, należałoby wprowadzić ograniczenie liczby opakowań wydawanych jednorazowo, np. na wzór przepisów obowiązujących w Finlandii.

Dodatkowo, wydanie w aptece kolejnych opakowań leku wymagałoby przeprowadzenia konsultacji farmaceutycznej. Lekarz będzie mógł wskazać jakie czynności opieki farmaceutycznej będą musiały być wykonane w celu kontynuacji leczenia. Recepta kontynuowana będzie refundowana, co oznacza, że jeśli lekarz określił odpłatność na zleceniu podstawowym, to nie będzie zmieniana przez farmaceutę.

Bez konkretnej listy leków
Zespół ds. opieki farmaceutycznej nie rekomenduje tworzenia listy leków, które mógłby być wydawane w ramach recepty kontynuowanej. Nowym elementem w ramach recepty kontynuowanej jest wprowadzenie nadzoru farmaceutycznego nad wydawaniem kolejnych opakowań leku i określenie w zleceniu przez lekarza maksymalnego okresu, na jaki mogą być jednorazowo wydane produkty.

Pozwala to na monitorowanie przebiegu terapii między wydaniem pacjentowi kolejnych opakowań leku. Rzeczywistym ograniczeniem będzie katalog badań diagnostycznych, które możliwe będą do przeprowadzenia w aptece w celu kontroli zdrowia pacjenta. Lekarz będzie miał możliwość zlecenia lub nie ich wykonania.

Farmaceuta na podstawie oceny zdrowia pacjenta, powinien móc:
- wydać produkty potrzebne na określony w zleceniu okres leczenia,
- wydać najmniejsze dostępne opakowanie leku i zlecić konsultację lekarską,
- odmówić wydania produktu, jeżeli mogłoby to zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta.

Każdorazowo, wynik badania diagnostycznego oraz decyzja farmaceuty wraz z uzasadnieniem powinny być udokumentowane i dostępne w systemie informatycznym.

Cel: odciążyć lekarzy
W odróżnieniu od recepty farmaceutycznej, informacje o realizacji recept kontynuowanych, będą dostępne dla wszystkich aptek świadczących usługę.

Instytucja recepty kontynuowanej, dzięki informatyzacji ochrony zdrowia (recepty kontynuowane będą wyłącznie wystawiane w formie elektronicznej) daje szansę na zmniejszenie obciążenia lekarzy POZ częścią wizyt pacjentów, których celem jest powtórne wystawienie recepty.

Pacjenci otrzymujący leki w ramach zleceń lekarskich, przy założeniu, że nie będzie dochodziło do zmian terapii, będą odwiedzać lekarzy co 12 miesięcy, aby odnowić zlecenie. Zlecenia będą dostępne do realizacji we wszystkich aptekach świadczących opiekę farmaceutyczną.

 Planowane wdrożenie usługi to drugi kwartał 2021 roku.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH