Podatki: kiedy można odliczyć wydatki na leki

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: mf.gov.pl/ rynekaptek.pl   22-03-2017, 10:07

Podatki: kiedy można odliczyć wydatki na leki Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista. Odliczeniem objęta jest nadwyżka wydatków podatnika ponad 100 zł miesięcznie - przypomina Ministerstwo Finansów.

Ulga przysługuje osobom niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w roku podatkowym.

Odliczenie od dochodu nie dotyczy wydatków, które zostały:

- sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

- zwrócone w jakiejkolwiek formie,

- odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W przypadku gdy wydatki były częściowo sfinansowane (dofinansowane) z ww. funduszy (środków), odliczeniu podlega różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z tych funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie wydatku jest każdy dokument stwierdzający wysokość poniesionego wydatku.

Więcej: mf.gov.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH