Podsumowanie kontroli NFZ w aptekach za II kwartał 2017

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: NFZ/ rynekaptek.pl   05-09-2017, 12:24

Podsumowanie kontroli NFZ w aptekach za II kwartał 2017 Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W II kwartale 2017 r. Oddziały Wojewódzkie NFZ przeprowadziły łącznie 212 postępowań kontrolnych w aptekach, z czego 199 kontroli zakończyło się przekazaniem zaleceń pokontrolnych - wynika z danych opublikowanych przez NFZ.

W 25 przypadkach nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji recept refundowanych. Pozostałe postępowania kontrolne zakończyły się wystosowaniem do aptek zaleceń pokontrolnych z negatywną oceną podmiotów kontrolowanych (56 postępowań) lub oceną pozytywną i jednoczesnym wskazaniem uchybień, nieprawidłowości (131 postępowań).

Do najczęstszych nieprawidłowości należy m.in.: realizacja recept pomimo braku, niepełnych lub nieczytelnych danych pacjenta bądź osoby uprawnionej do wystawiania recept, brak daty wystawienia recepty, nieprawidłowe lub niepełne dane dotyczące przepisanych leków, realizacja recept przed terminem realizacji lub po upływie terminu ich ważności; brak potwierdzenia realizacji recepty.

Część błędów dotyczy braku prawidłowego otaksowania recepty i zgodności z danymi przekazywanymi w  aportach statystycznych do NFZ, niezgodności stanu ilościowego niektórych leków ze stanem magazynowym na dany dzień, nieprzedstawienia recept do kontroli oraz utrudniania lub udaremniania czynności kontrolnych.

Więcej: http://www.nfz.gov.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH