Podsumowanie nowej strategii MZ w walce z COVID

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: PAP/ rynekaptek.pl   07-09-2020, 15:20

Podsumowanie nowej strategii MZ w walce z COVID Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Na kwarantannę kieruje Państwowy Inspektor Sanitarny w drodze decyzji, która może być wydana ustnie, a następnie doręczona. Natomiast lekarze rodzinni będą mogli zlecić test pod kątem koronawirusa osobie z objawami zakażenia - wynika ze strategii walki z COVID-19 przygotowanej i opublikowanej na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Założenia strategii dotyczącej walki z COVID-19 resort przestawił w zeszłym tygodniu. Założono w niej, że lekarze rodzinni włączą się do zlecania testów pacjentom z infekcją górnych dróg oddechowych (podobnie jak w Estonii). Zlecenie takiego badania będzie odbywało się za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl.

Obligatoryjnie badaniom mają być objęte osoby z objawami sugerującymi zakażenie COVID-19 (m.in. gorączka, duszność, kaszel, katar) oraz te, które wybierają się do sanatorium. Test będą zlecane również osobom, które kierowane są do placówek opieki długoterminowej (hospicjów, domów opieki społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych).

Natomiast - jak czytamy w dokumencie - będzie istniała możliwość wykonania badania również przez osoby bezobjawowe, w sytuacji, jeśli będzie to niezbędne w ramach dochodzenia epidemiologicznego i wykrycia ognisk zakażeń (np. w dużym zakładach pracy).

Szybkie testy antygenowe mają być natomiast wykorzystywane w szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) "do diagnozy pacjentów z objawami".

W dokumencie zaznaczono także, że na kwarantannę, która trwa obecnie nie dłużej niż 10 dni, kieruje Państwowy Inspektor Sanitarny w drodze decyzji, która może być wydana ustnie, a następnie doręczona. Kwarantanna trwa nie dłużej niż 10 dni i kończy się automatycznie, chyba, że inspektor sanitarny postanowi inaczej (np. o jej skróceniu lub rezygnacji z obowiązku jej odbywania). W trakcie odbywania kwarantanny nadzór nad umieszczoną w niej osobą pełni policja i państwowa inspekcja sanitarna. Jak napisano w dokumencie nastąpić ma również "elektronizacja obiegu zgłoszeń o osobach zagrożonych zakażeniem do inspekcji sanitarnych".

Jak wskazano dalej obowiązek odbycia kwarantanny dotyczy również osób przekraczających granicę UE (z określonymi wyjątkami), które po powrocie do kraju przekazują swoje dane Straży Granicznej.

"Kwarantanna nakładana jest w tym przypadku z mocy prawa (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii)" - przypomniano w strategii.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH