Połączenie spółek z branży konopnej

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Vabun   07-05-2021, 17:02

Połączenie spółek z branży konopnej Po połączeniu planowana jest zmiana nazwy spółki na Cosma Cannabis S.A. Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Po połączeniu dwóch firm planowana jest kontynuacja działalności w branży konopnej.

Vabun S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, podpisała Term Sheet z Cosma Cannabis Sp. z o.o. w sprawie połączenia obu spółek.

Ma zadziałać efekt synergii

Połączenie ma nastąpić przez przejęcie, tj. przez przeniesienie całego majątku Cosma Cannabis Sp. z o.o. (spółka przejmowana) na Vabun S.A. (spółka przejmująca), w zamian za wydanie dotychczasowym udziałowcom Cosma Cannabis akcji Vabun S.A.

Wartości obu podmiotów oraz parytet wymiany określone zostaną przez niezależnego biegłego rewidenta, wybranego zgodnie przez strony transakcji, co będzie ustalone w planie połączenia.

W obu przypadkach uzyskane wyceny mogą zostać skorygowane o pozycję rynkową spółek.

Przeprowadzone analizy wskazały wzajemne uzupełnienia potencjału obu podmiotów oraz możliwości optymalizacji i redukcji kosztów, jak również zwiększenia skali działalności dzięki wykorzystaniu występujących synergii.

Będzie zmiana nazwy

Po połączeniu planowana jest zmiana nazwy spółki na Cosma Cannabis S.A. oraz kontynuacja działalności w branży konopnej, w pierwszej fazie zakładającej dystrybucję suplementów diety i żywności konopnej, opierając się na autorskich recepturach, markach własnych oraz produktach zewnętrznych.

W dalszej kolejności planowane jest wyjście ze sprzedażą na inne rynki europejskie oraz wprowadzanie na rynek wyrobów medycznych w tym surowców farmaceutycznych.

Zgodnie z określonym w Term Sheet harmonogramem działań plan połączenia spółek ma zostać przyjęty do dnia 31 grudnia 2021 roku. Ponadto strony ustaliły, iż do dnia 30 września 2021 r. w zakresie planowanej transakcji negocjować będą na zasadzie wyłączności, tj. nie będą prowadzić rozmów z podmiotami trzecimi w sprawach potencjalnego połączenia lub zbycia posiadanego przedsiębiorstwa.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH