Polska nie w pełni nadąża za światowymi trendami rozwoju AI

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: NCBR   25-05-2021, 19:02

Polska nie w pełni nadąża za światowymi trendami rozwoju AI Ważnym obszarem aktywności spółki będzie komercjalizacja wyników realizowanych projektów w atrakcyjny sposób, tzn. przez współtworzenie spółek spin-off Fot. ShutterStock Data dodania: 20 grudnia 2022

Polska nie w pełni nadąża za światowymi trendami rozwoju sztucznej inteligencji, dlatego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju utworzyło spółkę IDEAS do rozwój prac badawczo-rozwojowych w tym obszarze.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju utworzyło nową spółkę IDEAS.

Przedsięwzięcie ma na celu rozwój prac badawczo-rozwojowych w obszarze sztucznej inteligencji i cyfrowej ekonomii.

To nowa przestrzeń do ścisłej współpracy doświadczonych badaczy i młodych naukowców oraz szansa dla Polski na wzrost gospodarczy oparty na najbardziej innowacyjnych technologiach.

Nowa strategia aktywnego uczestnictwa w działaniach B+R

Z przygotowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju analiz wynika, że Polska nie w pełni nadąża za światowymi trendami rozwoju AI, a wsparcie Centrum realizowane wyłącznie w postaci finansowania odpowiednich programów B+R może okazać się niewystarczające dla zapewnienia szybkiej zmiany tego stanu rzeczy.

Zebrane przez NCBR doświadczenia oraz rosnący potencjał Centrum umożliwiło przyjęcie nowej strategii aktywnego uczestnictwa w działaniach B+R, która nie tylko zakłada ich finansowanie. W ramach tej strategii Centrum rozszerzyło ekosystem innowacji NBCR poprzez powołanie spółki zależnej IDEAS NCBR Sp. z o.o.

Celem głównym powołania IDEAS (Intelligent Digital Economy AlgorithmS) NCBR jest zwiększenie potencjału B+R+I w obszarze sztucznej inteligencji i cyfrowej ekonomii, a także zwiększenie kompetencji kadr B+R, zwiększenie liczby prac B+R oraz intensyfikacja współpracy biznesu z jednostkami naukowymi.

Organizacja przedsięwzięcia

Spółką kieruje trzyosobowy zarząd (prezes i dwóch wiceprezesów), zatrudniony  w drodze  otwartego konkursu. Działalność Zarządu będzie wspierana docelowo przez Radę Nadzorczą oraz organ doradczy - Radę Naukową.

W ramach spółki sukcesywnie powoływane będą ok. 20-osobowe zespoły badawcze kierowane przez uznanych naukowców o wysokim autorytecie naukowym w dziedzinie AI i cyfrowej ekonomii złożone zarówno z doświadczonych badaczy na stanowiskach Senior Researcher, stażystów odbywających staże post doktorskie tzw. Post Doc, a także młodych naukowców i doktorantów.

Zespoły badawcze będą tworzone na okres realizacji projektu, stażu, napisania i obrony doktoratu. Zadaniem IDEAS NCBR będzie stworzenie konkurencyjnych warunków pracy dla tych młodych badaczy.

Ważnym obszarem aktywności spółki będzie komercjalizacja wyników realizowanych projektów w atrakcyjny sposób, tzn. przez współtworzenie spółek spin-off.

Grupy powinny rozwijać kluczowe technologie

Tematy badawcze podejmowane w ramach grup powinny dotyczyć rozwijania technologii, które mają potencjał stać się kluczowymi za 3-5 lat, a nie metod będących już teraz w użyciu. Przewiduje się, że w nowej spółce 20% grup badawczych będzie się zajmować badaniami podstawowymi.

Planowana agenda badawcza w obszarze AI i Ekonomii Cyfrowej obejmie m.in. Inteligentne zdrowie, Inteligentne algorytmy ekonomiczne, Uczenie maszynowe w grafice komputerowej, Uczenie maszynowe w robotyce, Uczenie maszynowe w rozszerzonej rzeczywistości, Solidną i wyjaśnialną sztuczną inteligencję, Badania podstawowe w dziedzinie uczenia maszynowego, cyfrowych walut i inteligentnych kontraktów.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH