Polskie firmy są uwięzione w krajowym ekosystemie

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: LJ/ rynekaptek.pl   02-11-2017, 08:03

Polskie firmy są uwięzione w krajowym ekosystemie Przemysł farmaceutyczny w Polsce

Prace nad nowelą ustawy refundacyjnej trwają już od wielu miesięcy, teraz głównie po stronie Ministerstwa Rozwoju. Chcemy dorzucić nasz kawałek do ustawy, czyli przyjąć korzystne zachęty dla przedsiębiorców inwestujących w sektor farmaceutyczny - wskazuje wiceminister zdrowia, Marcin Czech.


Zauważył też, że jest szereg firm dużych, znaczących, które w ogóle nie rosną: - Są uwięzione w krajowym ekosystemie. To jest kwestia wyboru strategii. Na to rząd ma pośredni wpływ. Paradoksalnie ustawa refundacyjna zrealizowała cele pożytku publicznego, bo ceny leków w Polsce spadły do poziomu jednego z niższych w regionie. Polska ma per capita jedne z najniższych wydatków w regionie na zdrowie. Ale to też jest miara wielkości budżetu i sukcesu mechanizmu refundacyjnego.

Efekt dochodowy
Dr hab. Katarzyna Śledziewska z DELab UW omawiając wpływ sektora na gospodarkę, również w kontekście międzynarodowym, pokazała, iż wpływ PKB per capita w państwach Grupy Wyszechradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) jest wielokrotnie mniejszy (średnio sześciokrotnie) niż w państwach starej UE. - Rozwój sektora farmaceutycznego wpływa na PKB i jest bezpośrednio z nim skorelowany. Im lepiej rozwinięte państwo, tym prężniejszy sektor farmaceutyczny. Polska jest jednak w grupie państw, w których sektor farmaceutyczny ma najniższy wpływ na gospodarkę. Po przeciwległej stronie jest Irlandia, Chiny, gdzie ten wpływ sektora na gospodarkę sięga 7 procent, Słowenia – 7 proc., Dania – 5 procent.

- Mamy relatywnie dużo przedsiębiorstw farmaceutycznych, jednak per capita te przedsiębiorstwa generują niewielką wartość dodaną do gospodarki w porównaniu do innych państw. Również jeśli chodzi o PKB per capita, jaki generują przedsiębiorstwa, wypadamy słabo – przyznała ekspert.

Jak dodała, ekonomiści oceniają trzy stopnie: wartość dodana, która jest generowana przez przemysł farmaceutyczny (efekty bezpośrednie), wartość dodana generowana w wyniku współpracy przemysłu farmaceutycznego z innymi branżami (efekty pośrednie) oraz efekty dochodowe – z tytułu kapitału ludzkiego, siły roboczej i kapitału fizycznego. W Polsce całkowity efekt wynosi ponad 7 mld dolarów, czyli 1,33 procenta, a najbardziej znaczący jest udział efektu dochodowego.
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH