Poseł pyta: kary finansowe dla farmaceutów za brak dyżuru?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: sejm/ rynekaptek.pl   31-08-2020, 12:03

Poseł pyta: kary finansowe dla farmaceutów za brak dyżuru? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Czy Ministerstwo Zdrowia przewiduje wyposażenie w najbliższej przyszłości samorządów powiatowych w instrumenty prawne, pozwalające na dyscyplinowanie aptek łamiących przepisy w zakresie zapewnienia usług w godzinach nocnych? - pyta poseł.

Poseł Jan Szopiński zapytał ministra zdrowia o wsparcie samorządów powiatowych w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia całodobowego funkcjonowania aptek. Odpowiedzi resortu zdrowia jeszcze nie ma.

- Zgodnie z treścią ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, rolą aptek ogólnodostępnych, jako placówek ochrony zdrowia publicznego, jest świadczenie pełnego zakresu usług farmaceutycznych - przypomina poseł w interpelacji:

"W zakres tych usług wchodzi między innymi zaspokajanie potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych, także w systemie całodobowym, w godzinach nocnych oraz w czasie dni wolnych od pracy. Świadomość tych służebnych wobec mieszkańców zobowiązań ma każdy przedsiębiorca i każdy podmiot podejmujący się prowadzenia regulowanej działalności aptekarskiej w oparciu o obowiązujące akty prawne.

Istotny problem w realizacji ww. przepisów zgłaszają władze samorządowe powiatu mogileńskiego: na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, Rada Powiatu podjęła w dniu 20 grudnia 2019 roku uchwałę w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu mogileńskiego od dnia 20 stycznia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r., także w porze nocnej, w niedziele, święta i inne dni wolne od pracy. Ustalenie rozkładu godzin pracy służy takiej organizacji systemu, by mieszkańcy powiatu mieli właściwie zorganizowaną opiekę farmaceutyczną, przy jak najmniejszych kosztach koniecznych do poniesienia przez firmy aptekarskie.

Niestety, niektórzy przedsiębiorcy prowadzący apteki ogólnodostępne postanowili nie zastosować się do postanowień ww. prawa miejscowego i odmówili prowadzenia działalności farmaceutycznej w porze nocnej oraz dni wolne od pracy, przez co uniemożliwili mieszkańcom powiatu korzystanie w tym czasie z usług aptekarskich"

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH