Poseł pyta ministra, jak skutecznie walczyć z mafią lekową?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Sejm/ rynekaptek.pl   03-08-2017, 08:39

Poseł pyta ministra, jak skutecznie walczyć z mafią lekową? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W ślad za informacjami, że przestępcą jest ten, kto dopiero zaczyna wywóz, a postępowanie nie grozi osobie, która uczyniła już z niego intratny biznes, poseł Tomasz Kostuś pyta ministra zdrowia, co on na to?

- Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przedstawienie kompleksowej informacji podległego Panu Resortu nt. działań dotyczących walki z tzw. mafią lekową - pisze poseł w interpelacji do Konstantego Radziwiłła.

Potrzeba pilnych działań
Jak zauważa, prawo farmaceutyczne penalizuje podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu produktami leczniczymi bez wymaganego zezwolenia. Ustawa w żadnym miejscu nie definiuje jednak pojęcia obrotu. Z powodu zaistniałej sytuacji kolejne postępowania w sprawie zabronionego prawem wywozu leków deficytowych z Polski zostają umorzone przez Prokuratury.

- Co więcej ustalenia śledczych nabierają coraz bardziej kuriozalnego wydźwięku, okazuje się bowiem, że przestępcą jest ten, kto dopiero zaczyna wywóz. Jeśli ktoś już uczynił z niego intratny biznes, postępowanie karne mu nie grozi. Co najwyżej zapłaci on karę administracyjną, stanowiącą namiastkę dochodów z tytułu prowadzenia tego procederu - dodaje poseł.

Kwestia nielegalnego, i jak się okazuje również niekontrolowanego wywozu leków poza granice naszego kraju, winna być przedmiotem pilnych działań Pana Ministra. Według najnowszych szacunków wartość nielegalnie wywożonych leków przekracza miliard złotych rocznie. Ponadto, w związku z trwającym procederem w Polsce, dziś występuje problem z zakupem 185 leków.

Poseł pyta
- W związku z powyższym wzywam Pana Ministra do wnikliwej analizy przedmiotowej sprawy oraz podjęcia niezbędnych działań mających na celu ograniczenie tego niechlubnego procederu, jednocześnie proszę o pilne udzielenie odpowiedzi na następujące pytania - informuje Tomasz Kostuś.

Jakimi danymi nt. nielegalnego wywozu leków poza granice Polski dysponuje Pan Minister i podległy Panu Resort? Jaka jest skala tego zjawiska? Jak często Pan Minister jest informowany o tego typu zdarzeniach?

Jakie działania podjęły podległe Panu służby w latach 2016-2017, by ograniczyć występowanie zjawiska nielegalnego handlu lekami i produktami medycznymi? Jak Pan Minister ocenia skuteczność tych działań?

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH