Poseł: ważniejszy jest interes mieszkańców

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Sejm/ rynekaptek.pl   01-08-2017, 14:03

Poseł: ważniejszy jest interes mieszkańców Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Poseł Jacek Kurzępa pyta ministra zdrowia czy możliwe jest wprowadzenie bardziej elastycznych sposobów dostępności do usług świadczonych przez apteki w kontekście braku ich dyżurów w dni świąteczne i w porze nocnej.

Jak informuje poseł, w ostatnim czasie napływają do niego "liczne sygnały pochodzące głównie od mieszkańców poszczególnych powiatów, dotyczące kwestii braku dostępności aptek w dni świąteczne, a zwłaszcza w porze nocnej".

Zauważa, że pomimo podejmowania przez Rady Powiatów uchwał w sprawie rozkładu godzin prac aptek, które poprzedzane są konsultacjami zarówno z wójtami, burmistrzami, prezydentami miast, jak i z samorządem aptekarskim, uchwały te pozostają w istotnym zakresie martwym prawem.

- Bardzo często bowiem ustalone uchwałami godziny dostępności aptek w porze nocnej nie są przestrzegane przez właścicieli aptek i pozostają zamknięte pomimo, że są zobligowane uchwałami do świadczenia usług w porze nocnej. Niekiedy właściciele aptek wyraźnie oświadczają, że pomimo określenia uchwałą godzin pracy aptek w porze nocnej, nie będą ich przestrzegać, powołując się głównie na względy ekonomiczne. W tym miejscu należy zauważyć, że czasami nie można odmówić słuszności tym argumentom - dodaje poseł.

Jednak ocenia, że "w aktualnym stanie prawnym, ustawodawca daje wyraz założeniu, że ważniejszy jest interes mieszkańców i potrzeba zapewnienia szeroko pojętej ochrony zdrowia publicznego, niż interes ekonomiczny podmiotów prowadzących apteki".

- Konkludując wnoszę o podjęcie prac nad doprecyzowaniem przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne jednocześnie zapytując, czy możliwym jest:

- wprowadzenie bardziej elastycznych sposobów dostępności do usług świadczonych przez apteki?

- wprowadzenie mechanizmów pozwalających na skuteczne egzekwowanie od podmiotów prowadzących apteki stosowanie aktów prawa miejscowego regulujących dostępność aptek, zwłaszcza w porze nocnej i święta?

- wprowadzenie mechanizmów faktycznej możliwości wpływania na sposób realizacji uchwał ws. rozkładu godzin pracy aptek przez adresatów tych uchwał, a co za tym idzie, możliwości egzekwowania od właścicieli aptek przestrzegania prawa?

- Odnosząc się do ostatniego zapytania, w obecnej rzeczywistości prawnej jedynym organem nadzoru nad aptekami jest Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, który w myśl art. 103 ust. 2 pkt. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne, jedynie w przypadku „uporczywego” niezaspokajania potrzeb ludności w zakresie wydawania leków może cofnąć zezwolenie - zauważa poseł.

I dodaje: - Pragnę nadmienić, że nie chodzi tu o to, aby w danej miejscowości zamykać, likwidować apteki, tylko o to, aby skutecznie doprowadzić do przestrzegania prawa przez wszystkie podmioty.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH