Posłowie przeanalizują aktualny stan krajowego przemysłu farmaceutycznego

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Sejm, PZPPF/ rynekaptek.pl   15-10-2020, 09:21

Posłowie przeanalizują aktualny stan krajowego przemysłu farmaceutycznego Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Raport: udział krajowych leków w polskim rynku spada, a import farmaceutyków rośnie. Rentowność branży maleje, co skutkuje ograniczeniem nakładów inwestycyjnych i zmniejszeniem udziału przemysłu farmaceutycznego w PKB. Spadek dotyczy również liczby zatrudnionych.

15 października o godzinie 10.00 mają rozpocząć się obrady parlamentarnego zespołu ds. suwerenności lekowej. Posłowie zapoznają się z raportem „Makroekonomiczny wpływ sektora farmaceutycznego na polską gospodarkę” przygotowanego przez Katedrę Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych Uniwersytetu Łódzkiego. 

Posiedzenie odbywa się online.

Mniej leków krajowych, więcej importowanych
Podczas spotkania mają być zaprezentowane najnowsze dane makroekonomiczne o sytuacji przemysłu farmaceutycznego w Polsce oraz jego znaczeniu krajowego przemysłu farmaceutycznego.

Jak wynika z raportu, udział krajowych leków w polskim rynku spada, a import farmaceutyków rośnie. Rentowność branży maleje, co skutkuje ograniczeniem nakładów inwestycyjnych i zmniejszeniem udziału przemysłu farmaceutycznego w naszym PKB. Spadek dotyczy również liczby zatrudnionych w tym sektorze.

-  Ograniczenia rozwoju branży farmaceutycznej w Polsce w głównej mierze wynikają z relatywnie niskiej i malejącej stopy zysku, co jest efektem presji regulacyjnej na ceny krajowych produktów  – wyjaśnia prof. Michał Przybyliński, współautor raportu. 

Tymczasem doświadczenia innych krajów, zwłaszcza wysoko rozwiniętych, wskazują na wysoką opłacalność produkcji farmaceutycznej, co przekłada się na stale rosnącą rolę tego sektora w gospodarce.

Wzrost był krótkoterminowy
Po wejściu w życie ustawy refundacyjnej w 2012 r., która znacząco obniżyła ceny leków, rentowność przemysłu farmaceutycznego w Polsce  gwałtownie spadła i w efekcie zmniejszyły się wydatki branży na inwestycje.

W latach 2015–2017 nastąpił krótkoterminowy wzrost, co – zdaniem autorów raportu- było efektem opublikowania „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” premiera Mateusza Morawieckiego i zachęcenia producentów do inwestowania w kraju.

Niestety, w 2018 r. wartość sprzedaży obniżyła się znów do poziomu sprzed ośmiu lat. Wzrost kosztów wytwarzania przy równoczesnej obniżce urzędowych cen zbytu leków doprowadziły do erozji zysku netto. Potwierdza to istotny spadek rentowności produkcji wyrobów farmaceutycznych w naszym kraju, co skutkuje ograniczeniem nakładów inwestycyjnych.  

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH