PPOZ: strategia walki z epidemią wymaga weryfikacji

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: PPOZ/ rynekaptek.pl   07-09-2020, 13:24

PPOZ: strategia walki z epidemią wymaga weryfikacji Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Zdaniem PPOZ, ogłoszone w ubiegłym tygodniu wytyczne dot. roli lekarzy w walce z COVID są nierealne do zrealizowania i stanowią zagrożenie dla ciągłości udzielania świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej, zarówno ze względów epidemiologicznych, jak i organizacyjnych.

Lekarze skupieni wokół Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia zwrócili się do Ministra Zdrowia, Adama Niedzielskiego o pilną weryfikację strategii walki z epidemią koronawirusa.

Konieczność zmian w strategii w czasie trwania epidemii zaplanowane na jesień 2020 były głównym tematem rozmów w Centrali NFZ w Warszawie. W spotkaniu, które odbyło się 4 września, wzięli udział: Filip Nowak - prezes NFZ, Bernard Waśko - zastępca prezesa ds. medycznych oraz Arkadiusz Kosowski – zastępca prezesa  ds. mundurowych. PPOZ reprezentowali: Bożena Janicka - prezes PPOZ oraz Jarosław Król - członek zarządu PPOZ.

PPOZ zwróciło uwagę, iż prace nad strategią nie były konsultowane ze środowiskiem podstawowej opieki zdrowotnej, która boryka się z brakami kadrowymi (problem wielokrotnie podnoszony w pismach), "wiekowością" personelu (płynące prośby seniorów i POZ-ów „senioralnych” zapowiadające zaprzestanie udzielania świadczeń).

- W takiej sytuacji nakładanie na lekarzy POZ dodatkowych czynności administracyjnych dotyczących nadzorowania, przedłużania i zakończenia izolacji domowej w świetle zapowiadanej ustawy o chorobach zakaźnych i braku dostosowania informatycznego, mogą skutkować zwiększającą się liczbą zamykanych poradni – alarmują lekarze PPOZ.

Aktualny kształt strategii, zdaniem PPOZ, wywołuje spory kompetencyjne. Pomija bowiem istotne z punktu widzenia funkcjonowania POZ kwestie żądania przez pacjentów i inspekcje sanitarne zaświadczeń m.in. o zakończeniu izolacji domowej oraz kwestie szczepień przeciwko grypie. Duże wątpliwości wywołuje także decyzja o kierowaniu pacjentów z podejrzeniem o zakażenie koronawirusem na testy, co nie jest jednoznaczne ze skierowaniem na to badanie.

- Decyzja taka ma następować najpierw po udzieleniu teleporady, a następnie po fizykalnym zbadaniu pacjenta. Uważamy, że to ostatnie stanowi potencjalne źródło wybuchu nowego ogniska epidemii, skutkującego łańcuchem zakażeń (szczególnie jest to niebezpieczne dla cierpiących na inne poważne schorzenia, którzy stanowią zdecydowaną większość pacjentów POZ). W przypadku zakażenia któregoś z członków personelu, kwarantanną objęta zostanie cała poradnia, a to oznacza nic innego, jak pozbawienie opieki wszystkich pacjentów, zadeklarowanych do danego świadczeniodawcy – mówi Bożena Janicka, prezes PPOZ.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH