Produkcja leków z konopi w Polsce obniżyłaby ich cenę

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Dziennik Wschodni, prezydent.pl/rynekaptek.pl   25-07-2017, 09:09

Produkcja leków z konopi w Polsce obniżyłaby ich cenę Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Możliwość produkowania w Polsce leków na bazie marihuany wpłynęłaby na pewno na zmniejszenie ich ceny i czasu oczekiwania – stwierdza prof. Konrad Rejdak, konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii.

Jak wyjaśnia prof. Rejdak w Dzienniku Wschodnim, dotychczas takie preparaty można było sprowadzać wyłącznie z zagranicy za pośrednictwem Ministerstwa Zdrowia, co trwało tygodniami.

Zaznacza jednak, że należy pamiętać o umiarkowanych efektach klinicznych: - To leki objawowe, które mogą redukować objawy choroby, ale nie mogą z niej wyleczyć.

Produkcją surowca farmaceutycznego (np. w postaci suszu, wyciągu czy żywicy) na potrzeby aptek będą mogły zająć się firmy, które po spełnieniu odpowiednich wymogów dostaną na to zezwolenia.

Tomasz Barszcz, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie tłumaczy, że  surowiec do takiej obróbki będzie sprowadzany z zagranicy. Apteki będą mogły przygotować lek ściśle według recepty na środki odurzające lub substancje psychotropowe wystawionej przez lekarza, który dokładnie określi dawkę surowca i formę leku.

W ubiegłym tygodniu prezydent podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Ustawa stanowi efekt prac nad projektem ustawy zmierzającym do uregulowania w polskim ustawodawstwie kwestii wykorzystywania tzw. marihuany w celach medycznych.

Ziele konopi innych niż włókniste oraz wyciągi, nalewki farmaceutyczne, a także wszystkie inne wyciągi z konopi innych niż włókniste oraz żywica konopi innych niż włókniste, o których mowa w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, będą mogły, po wejściu ustawy w życie, stanowić surowiec farmaceutyczny, o którym mowa w art. 2 pkt 40 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, przeznaczony do sporządzania leków recepturowych, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu wydanego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH