Produkcja leków z konopi w Polsce obniżyłaby ich cenę

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Dziennik Wschodni, prezydent.pl/rynekaptek.pl   25-07-2017, 09:09

Produkcja leków z konopi w Polsce obniżyłaby ich cenę Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Możliwość produkowania w Polsce leków na bazie marihuany wpłynęłaby na pewno na zmniejszenie ich ceny i czasu oczekiwania – stwierdza prof. Konrad Rejdak, konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii.


Pozwolenie wydawane będzie na okres 5 lat, na wniosek podmiotu odpowiedzialnego w rozumieniu art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne. Wzór wniosku oraz szczegółowy zakres danych i wykaz dokumentów objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego do sporządzania leków recepturowych określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia, mając na względzie specjalne wymagania dotyczące właściwego stosowania, bezpieczeństwa pacjenta oraz konieczność zapewnienia ochrony zdrowia publicznego.

Ustawa wskazuje przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, które znajdą odpowiednie zastosowanie do procedury wydawania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu surowca farmaceutycznego w postaci ziela konopi innych niż włókniste.

Leki recepturowe przygotowane z surowców farmaceutycznych w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz wyciągów, nalewek farmaceutycznych, a także wszystkich innych wyciągów z konopi innych niż włókniste oraz żywicy konopi innych niż włókniste, otrzymają kategorię dostępności, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tj. wydawane z przepisu lekarza, zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe, określone w odrębnych przepisach – Rpw). Recepta nie będzie mogła być wystawiona przez lekarza weterynarii. Leki te nie będą objęte refundacją.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH