Projekt: kredyt na studia medyczne. Ale trzeba go potem odpracować

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: kprm.gov.pl/ rynekaptek.pl   03-03-2021, 10:24

Projekt: kredyt na studia medyczne. Ale trzeba go potem odpracować Finansowe wsparcie dla studentów medycyny, czyli kredyt studencki dla lekarza Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Projekt zakłada wsparcie studentów odpłatnych studiów medycznych na kierunku lekarskim w postaci kredytu, z obowiązkiem jego późniejszego odpracowania w publicznej służbie zdrowia. Obecnie koszt kształcenia lekarza to - w zależności od uczelni - od 200 - 250 tys. zł.

Takie rozwiązanie jest projektowane w ustawach: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

W ocenie legislatora, Rzeczpospolita Polska wciąż pozostaje krajem, który stanowi atrakcyjny rynek pozyskiwania wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego, jednocześnie na tym tracąc – wyjazd wykwalifikowanego lekarza skutkuje ograniczeniem dostępu do usług medycznych w kraju.

Lekarze wyjeżdżają
Z danych Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską, wynika, że liczba zaświadczeń wydanych tylko lekarzom (z wyłączeniem lekarzy specjalistów) od momentu wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (UE), tj. od dnia 1 maja 2004 r. do 2019 r., wyniosła ok. 16 tysięcy.

Zakłada się, że po takie zaświadczenia zgłaszają się lekarze chcący kontynuować karierę zawodową poza granicami kraju. Należy mieć również na uwadze, że ww. Rejestr obejmuje wyłącznie osoby, które zamierzają podjąć pracę na terytorium UE (ale już np. nie w USA, Arabii Saudyjskiej, czy Australii). Zatem liczba lekarzy opuszczających nasz kraj po ukończeniu studiów może być wyższa.

Tymczasem koszt kształcenia obejmujący okres 6-letnich studiów na kierunku lekarskim w kraju wynosi, w zależności od uczelni, od 200 tys. zł do 250 tys. zł. "Przy założeniu, iż wszyscy lekarze, którzy ukończyli studia w kraju i pobrali zaświadczenie oraz wyjechali do pracy w UE, koszt dla budżetu państwa, a więc również polskiego podatnika, w latach 2004-2019 r., wyniósł ok. 4 mld zł" - kalkuluje ustawodawca.

Dlatego proponuje wprowadzenie do polskiego systemu szkolnictwa wyższego instytucji kredytu na studia medyczne z obowiązkiem ich późniejszego odpracowania w publicznej służbie zdrowia.  

Dla kogo kredyt?
Projekt zakłada wsparcie, ze środków budżetu państwa, osób podejmujących i odbywających odpłatne studia w języku polskim na kierunku lekarskim z obowiązkiem ich późniejszego odpracowania w publicznej służbie zdrowia.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH