Projekt: kredyt na studia medyczne. Ale trzeba go potem odpracować

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: kprm.gov.pl/ rynekaptek.pl   03-03-2021, 10:24

Projekt: kredyt na studia medyczne. Ale trzeba go potem odpracować Finansowe wsparcie dla studentów medycyny, czyli kredyt studencki dla lekarza Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

Projekt zakłada wsparcie studentów odpłatnych studiów medycznych na kierunku lekarskim w postaci kredytu, z obowiązkiem jego późniejszego odpracowania w publicznej służbie zdrowia. Obecnie koszt kształcenia lekarza to - w zależności od uczelni - od 200 - 250 tys. zł.

Założono, że o kredyt na studia medyczne będą mogli ubiegać się studenci odbywający studia na kierunku lekarskim prowadzone w języku polskim na warunkach odpłatności w polskich uczelniach wyższych (studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia stacjonarne w uczelniach niepublicznych).

Kredyt pokrywałby częściowo albo całkowicie koszt kształcenia na tych studiach, a następnie po spełnieniu warunków określonych w ustawie, byłby częściowo lub całkowicie umarzany.

Miałby mieć preferencyjny charakter przejawiający się, m.in.: niskim oprocentowaniem, możliwością wystąpienia o  wcześniejsze rozpoczęcie spłaty kredytu, możliwością wydłużenia lub skrócenia okresu spłaty kredytu, możliwością obniżenia wysokości miesięcznej raty kredytu, a w przypadku trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy możliwością zawieszenia spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

BGK do obsługi kredytów
Projekt ustawy przewiduje utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych.

Przychodami Funduszu miałyby być dotacje celowe z budżetu państwa określane corocznie w ustawie budżetowej w części, której dysponentem jest minister zdrowia, wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz inne zwiększenia.

Z Funduszu pokrywane będą: odsetki, umorzenie kredytu, koszt obsługi zadania przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH