Psychiatrzy piszą do ministra: co z reformą leczenia?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: LJX/ rynekaptek.pl   29-09-2020, 08:23

Psychiatrzy piszą do ministra: co z reformą leczenia? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Postępy reformy leczenia psychiatrycznego w Polsce wymagają pilnych decyzji Ministra Zdrowia - przypominają psychiatrzy. Do nowego ministra zdrowia wysłali list z prośbą o zajęcie się kwestiami dotyczącymi wspierania osób doświadczających kryzysu psychicznego.

W Polsce od dwóch lat wprowadzana jest reforma psychiatrii tak, żeby opieka nie koncentrowała się na izolacji w szpitalu, lecz aby rozwijało się leczenie środowiskowe - blisko domu, włączające w terapię bliskich, przyjazne, dostosowane do danego przypadku, podążające za dynamiką kryzysu tak, by zmieniał się plan zdrowienia w zależności od potrzeb pacjenta, takie w którym pacjent traktowany jest po partnersku w mierzeniu się z chorobą.

Taka pomoc jest już dostępna w Centrach Zdrowia Psychicznego, których powstało 30 w ramach pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W reformie chodzi o to, żeby było ich tyle, żeby każdy mieszkaniec Polski miał do takiej pomocy dostęp w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.

Psychiatrzy w trosce o kontynuowanie zmian wysłali do nowego Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego list z prośbą o zajęcie się palącymi kwestiami dotyczącymi wspierania osób doświadczających kryzysu psychicznego:

"Uważamy, że ochrona zdrowia psychicznego obywateli i zaspokojenie ich potrzeb zdrowotnych, w tym zakresie jest, wśród wielu wyzwań zdrowia publicznego, jednym z najbardziej palących i kluczowych. Po wielu dekadach niespełnionych zapowiedzi i niezrealizowanych planów, w ostatnich latach rozpoczęła się reforma systemu psychiatrycznej opieki zdrowotnej zarówno dla osób dorosłych, jak i dzieci i młodzieży.

Rozpoczęto niezbędne działania w zaniedbywanym od dziesięcioleci obszarze, niosące nadzieję na eliminację niekorzystnych zjawisk i procesów mających źródło w funkcjonowaniu obecnego systemu. Systemu, który w dotychczasowym kształcie i silnej instytucjonalizacji pozostaje niewydolny, co zagraża wykluczeniem osób i grup najbardziej potrzebujących, dotkniętych ciężkimi zaburzeniami psychicznymi. System ten wymaga deinstytucjonalizacji i wdrożenia środowiskowego modelu funkcjonowania.

Minister Zdrowia, który z powodzeniem zakończy proces korzystnych zmian w psychiatrii prowadzący do radykalnej poprawy dostępności pomocy, eliminacji niedoborów infrastruktury i kadr specjalistycznych, upowszechniania nowoczesnych standardów organizacyjnych oraz przyjaznych, bezpłatnych metod leczenia i oparcia dla pacjentów i ich rodzin znajdzie miejsce w historii polskiej psychiatrii.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH