Rada Dialogu Społecznego jednogłośnie za zmianami

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: Konfederacja Lewiatan/rynekaptek.pl   24-03-2017, 12:43

Rada Dialogu Społecznego jednogłośnie za zmianami Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę ws. zmian w systemie ochrony zdrowia

Na posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego 23 marca br. jednomyślnie przyjęto uchwałę w sprawie kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia.

Strona pracowników i strona pracodawców Rady Dialogu Społecznego KP Lewiatan podpisały uchwałę, w której wyrażają poparcie dla poniższych celów i kierunków zmian w systemie ochrony zdrowia:

1. zagwarantowanie stabilnego finansowania służby zdrowia i planu zwiększania dofinansowania w perspektywie najbliższych lat;
2. dokonanie jeszcze raz oceny zasad i celów wdrażanej reformy oraz korekta projektu pod kątem zagwarantowania bezpieczeństwa w zakresie należytego poziomu świadczeń zdrowotnych w Polsce po reformie i w trakcie jej wdrażania;
3. umożliwienie stronie społecznej zapoznania się z całym planem reformy - np. poprzez tworzenie kompletu przepisów wykonawczych do projektów ustaw;
4. przyjęcie jako obowiązującą zasadę, że wszelkim zmianom systemowym towarzyszył będzie plan wsparcia i wdrożenia uwzględniający: określenie mierzalnego celu, monitoring, elastyczny proces zmiany; upowszechnienie pilotażu w dużych reformach systemowych;
5. wprowadzenie elementów efektywnego zarządzania jakością w opiece zdrowotnej;
6. zapewnienie mechanizmów transparentności, unikania rozwiązań tworzących przestrzeń do arbitralnych decyzji (np. kwalifikacja do sieci) i innych - potencjalnie korupcjogennych;
7. oszacowanie potrzeb kadrowych systemu opieki zdrowotnej w perspektywie długofalowej, w celu opracowania strategii uwzględniającej bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów;
8. opracowanie i wprowadzenie instytucjonalnych zmian systemowych w zakresie różnych form opieki nad osobami starszymi w kontekście starzenia się społeczeństwa,
9. opracowanie we współpracy ze stroną społeczną strategicznego dokumentu ,,Polityka lekowa państwa"
10. systematyczne zwiększanie środków finansowych z budżetu państwa na zadania inspekcji sanitarnej, publicznej służby krwi i Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz działalności dydaktycznej i badawczej prowadzonej przez uczelnie medyczne i jednostki naukowo - badawcze.

Rada Dialogu Społecznego to  forum mające na celu współpracę między rządem, związkami zawodowymi i pracodawcami. Rada zastąpiła działającą wcześniej Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych. 

Konstanty Radziwiłł jest jednym z przedstawicieli rządu w Radzie.

Więcej: konfederacjalewiatan.pl

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH