Raport: ile kosztuje gospodarkę niewydolność serca?

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: pracodawcyrp.pl/rynekaptek.pl   08-11-2017, 14:39

Raport: ile kosztuje gospodarkę niewydolność serca? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Instytut Innowacyjna Gospodarka opublikował raport, w którym podsumował koszty jakie polska gospodarska traci z powodu choroby niewydolnościowej serca. W 2015 roku całkowite koszty pośrednie wyniosły blisko 3,9 mld zł.

Raport pt. „Ocena kosztów niewydolności serca w Polsce z perspektywy gospodarki państwa” wskazuje, że w Polsce niewydolność serca (NS) dotyczy ok. 600-700 tys. osób i odpowiada za ponad 60 tys. zgonów rocznie.

Sprawia to, że choroba ta nabiera coraz większego znaczenia ekonomicznego przynosząc straty gospodarcze związane z absencją i zmniejszoną produktywnością chorych, a także długotrwałą niezdolnością do pracy i ich zgonami.

– Dyskusja na temat nakładów na system ochrony zdrowia w Polsce koncentruje się na kwestii kosztów. Instytut Innowacyjna Gospodarka podjął próbę oszacowania kosztów gospodarczych niewydolności serca wykraczających poza nakłady Narodowego Funduszu Zdrowia na leczenie. Aż pięciokrotnie wyższe od nich są koszty pośrednie – koszty rent i zasiłków, utracona produkcja, brak wpływów z PIT i VAT – mówi dr Agnieszka Sznyk, Dyrektor Zarządzająca Instytutu Innowacyjna Gospodarka.

Jak wynika z raportu koszty leczenia (koszty bezpośrednie) niewydolności serca ponoszone przez Narodowy Fundusz Zdrowia wyniosły 757 mln zł w 2014 r. i wzrosły o 143 mln zł do 900 mln zł w 2016 r. Stanowiło to 1,3-1,4 proc. środków przeznaczonych przez płatnika na świadczenia zdrowotne. Około 90 proc. wydatków pochłania leczenie szpitalne. Ze względu na starzejące się społeczeństwo, można się spodziewać, że koszty w kolejnych latach będą nadal rosnąć.

Należy podkreślić, że przedstawione szacunki dotyczące kosztów bezpośrednich (wydatków na leczenie) obejmują tylko wydatki NFZ. Tymczasem istotne obciążenie społeczne stanowić mogą wydatki gospodarstw domowych, które dotyczą prywatnego finansowania leczenia, w szczególności ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i leków. Skala tych wydatków jest nieznana, a ich oszacowanie w przyszłości pozwoliłoby dopełnić obrazu kosztów niewydolności serca w Polsce – czytamy.

Natomiast całkowite koszty pośrednie niewydolności serca w Polsce autorzy raportu oszacowali na 3,6 mld zł w 2014 roku i wzrosły one do 3,9 mld zł w 2015 roku. Koszty te stanowiły 0,209 proc. PKB w 2014 roku i ich znaczenie w gospodarce kraju wzrosło do 0,218 proc. PKB rok później. Najbardziej znaczącą kategorię kosztów pośrednich stanowiły przedwczesne zgony, które odpowiadały za 60-62 proc. kosztów niewydolności serca.

Więcej: http://pracodawcyrp.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH