Raport NFZ: apteki działające w ramach sieci przeciętnie uzyskują wyższe marże niż samodzielne podmioty

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: NFZ/ rynekaptek.pl   05-11-2020, 08:01

Raport NFZ: apteki działające w ramach sieci przeciętnie uzyskują wyższe marże niż samodzielne podmioty Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Kluczowe znaczenie dla wielkości marży ma rok powstania apteki. Podmioty powstałe po wejściu w życie ustawy „apteka dla aptekarza” uzyskiwały marże niemal o połowę mniejsze niż apteki starsze o rok, dwa lata - wynika z raportu NFZ o analizie marży na lekach wydawanych na receptę.

W raporcie analizowane są marże uzyskiwane przez apteki na sprzedaży wydawanych na receptę leków refundowanych i pełnopłatnych. Przedmiotem analizy są marże rozumiane jako różnica pomiędzy przychodami uzyskanymi ze sprzedaży leku (zapłata pacjenta i ewentualnie refundacja) a kosztem jego nabycia w hurtowni - informują autorzy raportu.

Analiza marż dotyczy 2019 roku i uwzględnia ponad 13 tys. aptek. Poszerzona analiza dotycząca tylko leków refundowanych objęła ponad 20 tys. aptek w latach 2013-2019.

Pierwsza część raportu analizuje łączne marże kwotowe na lekach wydawanych na receptę, refundowanych i pełnopłatnych. Średnia marża uzyskana w 2019 roku jest szacowana na 251 tys. zł. Marżę poniżej 100 tys. zł uzyskało około 3,5 tys. aptek, natomiast powyżej 1 mln zł ponad 300 aptek.

Kluczowe znaczenie dla wielkości marży ma rok powstania apteki. Podmioty powstałe po wejściu w życie ustawy „apteka dla aptekarza” uzyskiwały marże niemal o połowę mniejsze niż apteki starsze o rok, dwa lata. Częściowo było to powodowane faktem, że w tym okresie apteki powstawały przeciętnie w mniejszych ośrodkach. Wielkość gminy wyrażona liczbą mieszkańców jest istotnym czynnikiem różnicującym marżę w 2019 roku i pozytywnie wpływa na jej poziom.

Sieciowe vs indywidualne
W podobnym kierunku oddziałuje wielkość sieci, w ramach której działa apteka. Apteki samodzielne uzyskują marże o blisko 40% niższe od uzyskiwanych przez te z dużych sieci.

Średnia roczna marża na lekach refundowanych wyniosła 126 tys. zł na aptekę, przy czym w analizowanym okresie obserwowano systematyczny wzrost marży średnio o 2,8% rocznie.

Łączna marża kwotowa uzyskiwana przez wszystkie apteki zwiększała się średnio o 3,1% rocznie. Przeciętna marża w przeliczeniu na wizytę pacjenta wyniosła w analizowanym okresie 13,90 zł, a w ujęciu względnym marża wyniosła 18,8% wartości hurtowej brutto. Marża w przeliczeniu na wizytę pacjenta także rosła systematycznie, średnio o 2,7% rocznie, po części za sprawą rosnącej liczby odrębnych leków wydawanych pojedynczemu pacjentowi(wg kodu EAN).

Zwiększała się także przeciętna liczba opakowań przypadająca na wydanie odrębnego leku, z 1,51 w 2013 roku do 1,61 w 2019 roku. Jednocześnie coraz częściej sprzedawane są opakowania zawierające większą liczbę dawek leku (wzrosła średnia wielkość opakowania), co często jest korzystne finansowo dla pacjenta. W efekcie marża na wydanym opakowaniu leku rosła średnio o 1,2% rocznie.

DO POBRANIA


comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH