Raport PharmaNET: usługi prozdrowotne w aptekach mogą wesprzeć system

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: PharmaNET, MS/Rynek Aptek   14-04-2021, 20:15

Raport PharmaNET: usługi prozdrowotne w aptekach mogą wesprzeć system Raport PharmaNET. Fot. materiały prasowe

Codziennie w skali kraju odbywa się ok. 2 mln wizyt pacjentów w aptekach. Rozszerzenie usług możliwych do świadczenia w aptece sprawiłoby, że każda z tych wizyt niosłaby większą wartość dla pacjentów - to wnioski z raportu Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET

  • Działalność aptek oparta na sprzedaży leków oraz usług dla pacjentów jest standardem w Europie
  • Programy profilaktyczne, wykonywanie badań kontrolnych, szczepienia, doradztwo w zapobieganiu uzależnieniom, doradztwo żywieniowe – tym także mogłyby się zajmować apteki
  • Usługi dowozu leków do domu czy nauka obsługi i wynajem sprzętu medycznego też mogłyby się znaleźć, z korzyścią dla pacjentów, w kompetencji aptek

Raport został  opracowany na podstawie danych PEX PharmaSequence. Opisano w nim przykłady dziewięciu takich usług. Są to: programy profilaktyczne, wykonywanie badań kontrolnych, szczepienia, doradztwo w zapobieganiu uzależnieniom, doradztwo żywieniowe, dowóz leków do domu, działalność edukacyjna, spersonalizowany system dozowania leków czy nauka obsługi i wynajem sprzętu medycznego.

Co ważna, usługi te zostały wskazane jako preferowane przez ponad 2100 polskich aptek biorących udział w ankiecie, przeprowadzonej na potrzeby raportu. Placówki te zadeklarowały chęć ich szybkiego wprowadzenia.

W Europie to standard

– Takie usługi są z powodzeniem świadczone w aptekach w całej Europie. Wprowadzenie każdej z nich oznaczałoby niebagatelne odciążenie dla systemu opieki zdrowotnej, zwłaszcza w obliczu pandemii COVID-19 – podkreśla dr Jarosław Frąckowiak, prezes PEX PharmaSequence.

Zaproponowane rozwiązania mogą być łatwo wprowadzone – wymagałoby to jedynie usunięcia istniejących barier prawnych poprzez dopuszczenie możliwości świadczenia takich usług i informowania o nich pacjentów. Podstawowa infrastruktura prawna właśnie wchodzi w życie - Ustawa o Zawodzie Farmaceuty dopuszcza możliwość świadczenia – w ramach wykonywania zawodu farmaceuty usług, takich jak np. edukacja prozdrowotna.

To właśnie na tym, trzecim filarze usług, które mogłyby być, wzorem krajów UE, świadczone w polskich aptekach, skupia się raport ZPA. Jego celem było zebranie propozycji usług fakultatywnych które nie są opieką farmaceutyczną czy usługami farmaceutycznymi, nad wprowadzeniem których pracuje Ministerstwo Zdrowia

– Z naszymi propozycjami wchodzimy tam, gdzie kończą się usługi opieki farmaceutycznej, chcemy, aby były jej uzupełnieniem. Jednocześnie usługi te są od lat standardem w krajach Europy Zachodniej, gdzie cieszą się ogromna popularnością u pacjentów - mówi Marcin Piskorski, prezes zarządu Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET.

Skorzystają pacjenci

Jak przekonuje prezes Piskorski, na wprowadzeniu takich usług skorzystaliby wszyscy: pacjenci, zyskaliby dostęp do szerszego serwisu w aptekach, także do usług zdrowotnych, których dziś brak. To z kolei wpłynęłoby na podniesienie poziomu zdrowia publicznego. Farmaceuci zyskaliby rolę powierników i przewodników w dbaniu o zdrowie pacjentów, co jeszcze bardziej podniosłoby prestiż ich zawodu.

- Zyskałby także budżet NFZ, który bez wydawania własnych środków uzyskałby korzyści płynące z poprawy zdrowia obywateli. Apteki stanowiłyby zatem prawdziwą odpowiedź na współczesne wyzwania związane z profilaktyką i ochroną zdrowia społeczeństwa – dodaje Piskorski.

Jak przekonuje dr Frąckowiak, na wprowadzeniu usług opisanych w raporcie skorzystałyby także same apteki. Szacowane korzyści sięgają ok. 11 tys. zł miesięcznie per apteka.

– Wpłynęłoby to na podniesienie rentowności aptek, a co za tym idzie, na stabilizację rynku aptek, który od lat boryka się z problemami finansowymi, spowodowanymi przez malejące marże i rosnące koszty prowadzenia biznesu – dodaje.

Dwa filary

Model, w którym apteka stoi na dwóch filarach ekonomicznych: sprzedaży leków oraz świadczenia usług dla pacjentów od lat jest standardem w Europie i wprowadzenie go do polskich aptek staje się dziś niezbędna, zwłaszcza, że nadarza się ku temu odpowiednia okazja. Rząd zadeklarował udział aptek w programie szczepień przeciw
COVID-19, rozpoczynając odpowiednie zmiany prawne. W ślad za tym, farmaceuci i właściciele aptek rozpoczęli odpowiednie przygotowania, szkolenia etc.

- Chodzi o to, aby wprowadzane rozwiązania nie były wprowadzane jednorazowo, tylko na potrzeby walki z epidemia, lecz stały się początkiem rewolucji na polskim rynku aptek. Skoro już budujemy infrastrukturę na potrzeby szczepień przeciw COVID-19, wykorzystajmy ja do wprowadzenia pozostałych usług w aptekach – zarówno tych, stanowiących opiekę farmaceutyczną, jak i pozostałych, zaproponowanych w naszym raporcie – mówi Marcin Piskorski.

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH