Raport: w ramach badań klinicznych z firmami współpracuje ok. 4 tys. badaczy

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: LJ/ rynekaptek.pl   04-09-2017, 09:27

Raport: w ramach badań klinicznych z firmami współpracuje ok. 4 tys. badaczy Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W projektach realizowanych w Polsce dominują badania późnych faz (III i IV). Udział badań faz wczesnych – szczególnie badań fazy I, jest na poziomie 6%. Jest to wyraźnie niżej, niż ma to miejsce w przypadku np. Austrii (13%), co świadczy o niewykorzystanym potencjale polskiego rynku w tym obszarze.

Ochrona zdrowia od lat jest jednym z obszarów o największych wydatkach na B+R, a według szacunków w roku 2018 stanie się głównym sektorem w tej statystyce, wyprzedzając przemysł samochodowy.

W Polsce działa około 450 firm farmaceutycznych. Praktycznie cały sektor farmaceutyczny w Polsce należy do prywatnego kapitału, w dużej mierze do inwestorów zagranicznych. Dodatkowo około 70 firm w Polsce prowadzi działalność z zakresu biotechnologii.

Z powyższej liczby 28 firm sektora farmaceutycznego jest reprezentowanych przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych. Na zlecenie tej organizacji PEX PharmaSequence przygotował raport "Wpływ na gospodarkę i potencjał rozwoju branży innowacyjnych firm farmaceutycznych w Polsce".

Z inwestycji korzystają inne branże
Do obliczenia wpływu firm na polską gospodarkę wykorzystano dane finansowe 16 z 28 firm członkowskich INFARMY. Producenci objęci analizą odpowiadają za ponad 76% łącznej wartości sprzedaży wszystkich firm członkowskich. Przekłada się to na 42% udziału rynkowego w ujęciu wartościowym.

Działalność na terenie Polski w 2015 roku badanych firm przyczyniła się do wytworzenia łącznie 5,05 mld zł wartości dodanej brutto, co odpowiada 0,28% zł całej gospodarki. Dodatkowo, w wyniku działalności, wygenerowane zostały dochody w gospodarce w wysokości 2,52 mld zł, a firmy przyczyniły się do zatrudnienia 28,3 tys. pracowników.

Zakładając, iż oddziaływanie na gospodarkę wszystkich 28 firm członkowskich INFARMY kształtuje się na poziomie zbliżonym do firm badanych, łączny ich wpływ na gospodarkę mógł wynieść około 6,76 mld zł (0,37% PKB).

Każda złotówka wartości dodanej wytworzona przez badane firmy generuje dodatkowe 1,97 zł wartości dodanej w gospodarce, co wynika z wartości towarów i usług zamawianych przez firmy farmaceutyczne w podmiotach należących do innych gałęzi gospodarki. Jest to tzw. efekt zewnętrzny (spillover effect) działalności badanych firm i jest on równy sumie efektów pośredniego i indukowanego.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH