Raport ZPP: nakłady na ochronę zdrowia. Polska trzecia od końca

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: ZPP/ rynekaptek.pl   01-02-2021, 10:02

Raport ZPP: nakłady na ochronę zdrowia. Polska trzecia od końca W 2019 roku, na 27 państw, Polska zajmowała trzecie miejsce od końca pod względem nakładów na ochronę zdrowia Fot. ShutterStock Data dodania: 19 grudnia 2022

W 2019 roku wydatki publiczne na ochronę zdrowia w Polsce w stosunku do PKB były niższe niż we wszystkich państwach sąsiadujących z nami. Zwiększa się też dystans pomiędzy Polską a wysokorozwiniętymi państwami OECD, a nawet naszymi sąsiadami.

Eksperci Związku Powiatów Polskich (Bernadeta Skóbel, Ewelina Kocemba, Rafał Rudka) opracowali raport, którego celem jest przedstawienie nakładów na ochronę zdrowia w Polsce na tle innych państw OECD. Przedmiotem analizy objęto lata 2010-2019. Informacje wykorzystane w raporcie pochodzą z danych opublikowanych przez OECD. Analizą porównawczą objęto 27 państw europejskich będących członkami OECD.

W 2019 r. na ochronę zdrowia wydatkowano w Polsce (środki publiczne) 4,3% PKB. Średnia dla analizowanej grupy państw wynosi 6,53%, a mediana 6,42%). W 2019 roku, na 27 państw, Polska zajmowała trzecie miejsce od końca. W porównaniu do 2015 r. nastąpił spadek o dwie pozycje i powrót do pozycji, jaką Polska zajmowała w 2012 roku.

W 2019 r. wydatki publiczne na ochronę zdrowia w Polsce w stosunku do PKB były niższe niż we wszystkich państwach sąsiadujących z Polską, będących członkami OECD. W ocenie autorów raportu, te kraje bardziej priorytetowo niż Polska traktują ochronę zdrowia. Jest to o tyle istotne, że takie państwa jak Słowacja, Czechy i Litwa po upadku ZSRR, były w podobnej sytuacji ekonomicznej.

Analiza bieżących publicznych nakładów na ochronę zdrowia per capita, z uwzględnieniem siły nabywczej pieniądza również wskazuje, że nakłady na ochronę zdrowia w Polsce znacząco odbiegają od średniej europejskiej.

Autorzy raportu zaprezentowali ten wskaźnik w dolarach. I tak, Polsce wyniósł on 1568,1 dolarów. Tymczasem średnia dla analizowanej grupy państw wynosi 3270,4 dolarów, a mediana 3536,5 dolarów. Biorąc pod uwagę omawiany wskaźnik, w 2019 roku, na 27 analizowanych krajów, Polska zajmuje 23 pozycję.

Co istotne dystans pomiędzy Polską a wysokorozwiniętymi państwami OECD zamiast kurczyć, zwiększa się. Analizując bowiem dane prezentowane można zauważyć, że w Polsce w latach 2010-2019 nakłady na ochronę zdrowia, z uwzględnieniem siły nabywczej pieniądza wzrosły o 549 dolarów, ale w takich krajach jak Szwecja czy Niemcy o ok. 2000 dolarów. Spośród krajów sąsiadujących, zmniejszyliśmy dystans jedynie do Słowacji.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH