Realne jest wejście w życie UoZF na przełomie I i II kwartału 2021

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: sejm/ rynekaptek.pl   07-10-2020, 13:02

Realne jest wejście w życie UoZF na przełomie I i II kwartału 2021 Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Na chwilę obecną projektowana ustawa o zawodzie farmaceuty nie reguluje kwestii lokalowych, w których będą udzielane usługi z zakresu opieki farmaceutycznej. Nie jest także przesądzone czy w ogóle opieka farmaceutyczna będzie wymagała dostosowań lokalowych.

Wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, odpowiedział na interpelację posłanki Moniki Pawłowskiej w sprawie prac nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty.

Jeśli chodzi o harmonogram prac nad projektem, "prawdopodobne jest, że prace w parlamencie zakończą się pod koniec obecnego roku, albo na początku przyszłego. Biorąc jednocześnie pod uwagę proponowane vacatio legis, które zasadniczo jest 3-miesięczne, realne jest wejście projektowanej ustawy w życie na przełomie I i II kwartału 2021 roku" - ocenił.

Posłanka zapytała też o ustalenia odnośnie zasad finansowania usług z zakresu opieki farmaceutycznej.

Wiceminister przypomniał, że tą problematyką zajmuje się powołany w Ministerstwie Zdrowia Zespół ds. opieki farmaceutycznej. Ma on przedłożyć rekomendacje m.in. w powyższym zakresie w takim terminie, aby możliwa była ich akceptacja prze Ministra Zdrowia do końca lutego 2021 roku.

Posłanka spytała też o warunki pomieszczeń, w których będą udzielane usługi z zakresu opieki farmaceutycznej.

- Na chwilę obecną projektowana ustawa przedmiotowych kwestii nie reguluje. Nie jest także przesądzone czy w ogóle opieka farmaceutyczna – w jej docelowym kształcie i zakresie – będzie wymagała dostosowań lokalowych, a jeżeli tak, to czy będą one musiały koniecznie być wymuszone interwencją legislacyjną. To będzie można ustalić dopiero kiedy wspomniany wyżej Zespół działający przy Ministrze Zdrowia zrealizuje swoje zadania - odpowiada minister Miłkowski.

- Aktualnie, w ocenie Ministra Zdrowia, zmian pozwalających na to, by opieka farmaceutyczna była skutecznie wdrażana i realizowana, wymaga przede wszystkim percepcja społeczna tego instrumentu, zachęcanie do korzystania z niego, budowanie względem niego zaufania pacjentów, zaś po stronie podmiotów prowadzących apteki – organizacji jej funkcjonowania w rozmaitych jej przejawach, niekoniecznie wyłącznie kwestii lokalowych - dodaje.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH