Recepty mamy elektroniczne. Ale potwierdzenie uprawnień wymaga okazania papierka

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: MZ/ rynekaptek.pl   15-02-2021, 08:01

Recepty mamy elektroniczne. Ale potwierdzenie uprawnień wymaga okazania papierka Realizacja e-recepty może polegać na zeskanowaniu przez farmaceutę kodu. Nie zrealizuje on recepty z uprawnieniami ZK, bez okazania legitymacji (fot. Pixabay)

Pacjent zwrócił się do ministra zdrowia z propozycją wykreślenia obowiązku przedstawiania przez Honorowego Zasłużonego Dawcę Krwi każdorazowo legitymacji potwierdzającej prawo do ulgi przy realizacji recepty.

"Tytuł Honorowego Zasłużonego Dawcy Krwi - co oczywiste - otrzymuje się dożywotnio. Brzmienie obecnych przepisów każdorazowo zobowiązują krwiodawcę do przedstawienia legitymacji przy realizacji recepty, co zdaje się bezzasadne, archaiczne i sprzeczne z logiką" - informuje pacjent w petycji do ministra zdrowia.

Jego zdaniem, jest to szczególne utrudnienie, gdy receptę realizuje za krwiodawcę inna osoba - zwłaszcza podczas stanu epidemii, unika się wizyt w aptekach i jedna osoba często może zebrać wiele recept dla różnych osób. Realizacja recept nie wymaga bowiem osobistego stawiennictwa - jest to wręcz niewskazane, gdy osoba na którą wystawiona jest recepta jest chora.

Weryfikacja idzie dwutorowo
Realizacja e-recepty może polegać na zeskanowaniu przez farmaceutę kodu. Nie zrealizuje on recepty z uprawnieniami ZK, bez okazania legitymacji.

- W tym zakresie zasadnym jest albo połączenie rejestru Honorowych Zasłużonych Dawców Krwi z danymi dostępnymi dla każdej apteki (zapewne PCK czy nawet Ministerstwo dysponuje rejestrem takich osób i wystarczy zsynchronizować to z systemem realizacji e-recept) albo weryfikacji uprawnień przez lekarza wystawiającego receptę - obecnie bowiem często odbywa się to dwutorowo tzn. lekarz wystawiając receptę z refundacją ZK prosi o legitymację i potem czyni to farmaceuta podczas próby realizacji recepty w aptece - ocenia pacjent.

Dlatego wnioskuje o odpowiednie zmiany prawne zwalniające krwiodawcę z obowiązku przedstawienia uprawnień podczas realizacji recepty.

Legitymacja jest niezbędna
Jednym z przywilejów dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi jest możliwość kupowania niektórych leków ze zniżkami. Część z nich można otrzymać nawet bezpłatnie. Tańsze lub bezpłatne leki są wydawane tylko za okazaniem recepty wystawionej przez lekarza, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz zawarł z oddziałem wojewódzkim Funduszu umowę upoważniającą go do wystawiania takich recept.

Na recepcie takiej w miejscu uprawnienia lekarz wpisuje skrót "ZK" – zasłużony krwiodawca. Jeżeli lekarz na recepcie nie wpisał kodu uprawnień dodatkowych ZK to farmaceuta ma i tak prawo wydać nam lek bezpłatnie lub ze zniżką.

Jednak warunkiem otrzymania takich leków jest wylegitymowanie się przez dawcę.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH