Rektorzy uczelni medyczych za utrzymaniem progu 40 proc. punktów ECTS w kształceniu online

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: KRAUM, Piotr Wróbel/ rynekaptek.pl   14-10-2020, 08:01

Rektorzy uczelni medyczych za utrzymaniem progu 40 proc. punktów ECTS w kształceniu online Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych (KRAUM) rekomenduje resortowi zdrowia utrzymanie progu 40 proc. punktów ECTS za możliwość kształcenia na odległość przygotowującego do wykonywania zawodów medycznych, w tym farmaceuty.

Pod koniec września w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w kadencji 2020-2024. Istotna część obrad była poświęcona kształceniu w uczelniach medycznych w czasie epidemii COVID-19.

Rektorzy podkreślali, że nauczania w odpowiedzialnych zawodach medycznych lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, fizjoterapeuty, farmaceuty i diagnosty laboratoryjnego, w tym zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, nie da się zrealizować z pominięciem bezpośredniego kontaktu z nauczycielem i pacjentem, w oderwaniu od warunków laboratorium, ambulatorium czy szpitala klinicznego.

- Stąd w ogłoszonym stanowisku uczelnie zrzeszone w KRAUM rekomendują przywrócenie zajęć w warunkach klinicznych w najwyższym możliwym wymiarze - podkreśla prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (GUMed), przewodniczący KRAUM, kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii GUMed.

Kształcenie na odległość
Szczególną uwagę zwrócono również na wymiar zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych możliwych do realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rektorzy zadecydowali o wystosowaniu do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Zdrowia uchwały dotyczącej zapisu w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego.

Postulowano wprowadzenie zapisu, że w roku akademickim 2020/2021 student odbywający studia przygotowujące do wykonywania wyżej wymienionych zawodów, może uzyskać w ramach zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość część efektów uczelnia się przypisanych do zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, umożliwiających uzyskanie nie więcej niż 40% liczy punktów ECTS (European Credit Transfer System) określonej dla tych zajęć w programie studiów dla roku, na którym kształci się student.

comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH