Rektorzy UM za wygaszeniem zawodu technika farmaceutycznego

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: NIA, FB/rynekaptek.pl   28-04-2017, 09:29

Rektorzy UM za wygaszeniem zawodu technika farmaceutycznego Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

Kierując się dbałością o standardy zdrowotne w Polsce, decyzja Ministra Edukacji Narodowej o wygaszaniu kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego jest jak najbardziej uzasadniona – uważa Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w piśmie do prezes NRA, Elżbiety Piotrowskiej – Rutkowskiej, wyraża aprobatę dla decyzji Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wygaszania kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego.

W tej sprawie, KRAUM podjęła Uchwałę Nr 22/2017 KRAUM dotyczącą zaprzestania od roku szkolnego 2018/2019 rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy), w której realizuje się kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

Jak informują rektorzy, przedmiotowa uchwała została także przesłana do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej i Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła.

KRAUM wyjaśnia, że decyzja o wygaszaniu kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego została podjęta "po szczegółowej analizie obowiązujących przepisów prawa, m.in. w kontekście zachodzących zmian w obszarze regulacji dot. systemu kształcenia oraz sytuacji na rynku pracy".

"Pod uwagę wzięto m.in. rosnącą liczbę techników farmaceutycznych, co przekładało się na liczbę bezrobotnych z tym wykształceniem. W pierwszej połowie 2013 r. odnotowano 1 677 bezrobotnych techników, w drugiej połowie tego samego roku – już 2 119. Tym samym zawód ten należał do tzw. zawodów nadwyżkowych" – czytamy w piśmie.

- Doceniając pracę technika farmaceutycznego oraz jego dotychczasowy wkład w pracę w aptece, KRAUM uważa za bezcelowe utrzymywanie kształcenia w zawodzie technika, skutkujące wprowadzeniem na rynek pracy osób, których wykształcenie z założenia jest niezgodne z wykształceniem predestynującym do świadczenia usług farmaceutycznych w aptece w świetle wymagań UE – uzasadniają Rektorzy.

Dodają, że "tylko kwalifikacje nabyte przez farmaceutę zgodnie z wymogami prawa polskiego, dają gwarancję świadczenia usług farmaceutycznych na najwyższym poziomie, co z kolei zapewnia bezpieczeństwo pacjentom".

- Równocześnie nie budzi wątpliwości, że z uwagi na inny zakres kształcenia, kwalifikacje posiadane przez farmaceutę nie mogą być porównywane z wykształceniem technika farmaceutycznego – absolwenta średniej szkoły policealnej – pisze KRAUM.

Tymczasem technicy farmaceutyczni wyrażają niezadowolenie z powodu decyzji o wygaszaniu kształcenia w ich zawodzie i zapowiadają w tej sprawie protest. Są też przeciwni ograniczaniu uprawnień zawodowych techników.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH