Roczny raport PGF

FINANSE I ZARZĄDZANIE

Autor: bankier.pl/ rynekaptek.pl   22-03-2017, 11:05

Roczny raport PGF Spółka prowadziła sprzedaż towarów przede wszystkim na rynek krajowy

Zarząd spółki Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. z siedzibą w Łodzi przekazał do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PGF oraz raport roczny Spółki PGF S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.

W 2016 roku PGF S.A. uzyskała przychody ze sprzedaży towarów na poziomie 4.707.337 tys. zł uzyskując dodatnią dynamikę sprzedaży na poziomie +5,8%.

W strukturze obrotów dominowały przychody z tytułu sprzedaży towarów handlowych. Sprzedaż produktów i usług stanowiła 3,5% przychodów ze sprzedaży i składały się na nią głównie usługi marketingowe, usługi logistyczne, w tym dotyczące sprzedaży bezpośredniej towarów Astra Zeneca UK Limited.

Spółka prowadziła sprzedaż towarów przede wszystkim na rynek krajowy.

Więcej: http://www.bankier.pl/

Podobał się artykuł? Podziel się!
comments powered by Disqus

POLECAMY W PORTALACH